הערכת הצעות לקרן המחקר של מיט"ל
*כותרת ההצעה
*מספר ההצעה
*שם המעריך
הערות המעריך
הגשת הצעות (אנא הגישו את ההצעות בהתאם להנחיות ההגשה):
*העלאת קובץ הצעה