הערכת הצעות לכנס מיט"ל 2016
*מספר ההצעה
*כותרת ההצעה
*שם המעריך

אנא העניקו ציון לכל אחד ממהיבטים הבאים מ-1 (נמוך ביותר) עד 5 (גבוה ביותר).
תזכורת על סוגי ההצעות לכנס מיט"ל
*בהירות ההצעה
*רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס
*מקוריות וחדשנות
*איכותה האקדמית של ההצעה

*האם לקבל את ההצעה?

אנא הוסיפו הערות והצעות לשיפור ההצעה.
הצעות והערות לשיפור
כאן ניתן להוסיף הערות בקובץ נלווה
העלאת הערות בקובץ מצורף