טובים השניים מן האחד - הוראה משותפת בקורס בין-מוסדי מקוון

ד"ר נילי מור – מכללת לוינסקי לחינוך

ד"ר רפי דודזון – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

 

"בנייה מודולרית של התכנים שתאפשר התאמה לסוגים שונים של הפעלות בתוך המוסד, ולשימוש בהם מחוצה לו (Interoperability), תוך עידוד שיתופי פעולה בין המוסדות... עדיפות תינתן להצעות שיוגשו במשותף ע"י מספר מוסדות ובפרט לשיתופי פעולה של האוניברסיטאות עם המכללות..."  (הקול הקורא השני של הות"ת)

 

מניסיונם של מוסדות להשכלה גבוהה בעולם, עולה כי קיימים מספר תנאים חשובים להצלחת שיתופי פעולה כאלה: חשוב שיהיה פוטנציאל לשיפור ברמת המוסדות, הסטודנטים והסגל המעורבים  (Chickering and Stamm, 2000). חשוב שאוכלוסיית השותפים תהיה רב-תרבותית ומגוונת, בעלת מוטיבציה להשתתף בקהילה לומדת (Harris&Ewins, 2002), פתוחה לשינוי, ולחזון משותף (Nissan& Burlingame, 2003).  

 

בהרצאתנו נתמקד באפשרויות להוראה משותפת ((Team-teaching כחלק משיתוף פעולה בין-מוסדי, ונבחן את הדרכים לעיצוב ולהוראה משותפים של הקורס המקוון "הוראה בסביבה מתוקשבת". על הוראה משותפת מקוונת, יש מעט פרסומים ולכן אנו רואים בהתנסות זו בבחינת אתגר. 

השאלות שידונו במהלך ההרצאה:

  • היבט מוסדי: מהם השיקולים (הרציונל) לעיצוב סביבת למידה בין- מוסדית והוראה משותפת בקורס מתוקשב?
  • היבט המורים: כיצד בונים ומנהלים  יחד קורס משותף? מהם היתרונות והקשיים שבהוראה משותפת?
  • היבט הסטודנטים: מה אומרים הסטודנטים על הוראה ולמידה משותפים?

 

בהרצאה נדון בשאלות הנ"ל ונעמוד על התובנות והמסקנות שהתקבלו בעקבות מחקר המתבסס על שאלונים, ראיונות וניתוח תוכן של תעתיקי פורומים.

 

בין השאר עולה מן המחקר כי:

  1. עיצוב ההוראה בדרך דיאלוגית השביחה את ההוראה כתוצאה מחשיבה משותפת, צירוף ומיזוג של רעיונות, ועיצוב תוך דיאלוג.
  2. גמישות בנוכחות ובמשוב מצד המרצים (מנחים) – סטודנטים ציינו את מהירות התגובה כאחד הדברים המשמעותיים ביותר ללמידה. ההוראה המשותפת אפשרה תגובה מהירה מחד, וגמישות רבה יותר בנוכחות ובארגון הזמן של המרצים מאידך.
  3. שני מרצים משלימים זה את זו - סטודנטים ציינו כי בשל השונות הטבעית/האישית בין שני מנחי הקורס נוצרה השלמה של האחד את השני מהיבט התוכן ומהיבט התמיכה, דבר שאפשר לפנות  לכל מנחה על-פי הייחודיות שלו.

 

לבסוף, על בסיס התובנות, נציג מודל לקורס מקוון בין-מוסדי.

 

Harris R.A. & Ewins, R. (2002). Peer-to-peer networked learning across institutions. Proceedings of Networked Learning, University of Sheffield

 

Nissan, L. & Burlingame, D. (2003).  Collaboration Among Institutions: Strategies for Nonprofit Management Education Programs, Indiana University Center on Philanthropy.  Available: http://www.philanthropy.iupui.edu/CollaborationFinal.pdf