מבנה מרחבי: כלים להבנת קהילה וירטואלית

ד"ר גלעד רביד -  האוניברסיטה הפתוחה

 

מרחבי לימוד וירטואלים רבים מזמינים את המשתתפים בהם, לומדים ומלמדים ליצור אינטראקציות א-סינכרוניות בצורות שונות. על מנת לעמוד ביעדי האינטראקציה יש לתכנן ולנווט אותה כך שתתאים ליעדיה. באמצעות גישת ניתוח רשתות חברתיות (Social Network Analysis)(Wasserman & Faust, 1994) ניתן לספק למשתתפי המרחב הוירטואלי כלים לכימות ואפיון המבנה החברתי שנוצר. בין המבנה החברתי מושפע ומשפיע על המתרחש בסביבה זו. מבניים ריכוזיים, לדוגמא, מתאימים בעיקר למערכות שאלות ותשובות ואילו מבנים מבוזרים ושוויוניים מתאימים למצבי הבניית ידע.

בדיקת טענות אלו התבצעה על שתי קבוצות דיון בקורסים אקדמיים ונמצא כי ישנו קשר מובהק בין  עיצוב הקהילה, מבני ההון החברתי, סוגי הסביבות האלמנטריות ורמת הבניית הידע (Aviv, Erlich, & Ravid, 2003a, 2003b).  קבוצות שעיצובן מובנה מאוד מפתחות התקבצויות מגושרות, וכוחות האקטיבציה והתגובתיות מפוזרים על פני חברי הקבוצה. ניתן להסביר את יצירת המישלשים הטרנסיטיביים הרבים (Davis, 1967; Holland & Leinhardt, 1975) באמצעות תיאוריית האיזון הפסיכולוגי. בקבוצות לא מובנות לא נוצרו הקבצות, אין כוחות אקטיבציה וכוח התגובה מרוכז במנחה; החברים פועלים על פי תיאורית סחר-מכר לבניית זוגות-הדדיות (Emerson, 1972) . עקרון "חורים ברשת" (Burt, 1991, 1992) - מאמץ מינימלי לפיתוח קשרים להשגת מקסימום מידע - דומיננטי בשני סוגי הקבוצות, ותוצאתו היא תופעת המאזינים בלבד [13].

במסגרת ההרצאה נציג את ממצאי המחקר והרקע התיאורטי למבנים חברתיים אלו. ונחפש דרכים ליצירת ממשקים יעילים יותר לשימוש במבנים אלו תוך כדי ההתרחשות ולאו דווקא בסופה לשיפור הקהילות הוירטואליות להשגת יעדיהן.

 

Aviv, R., Erlich, Z., & Ravid, G. (2003a). Evolution of Social Capital Structures in Collaborative Online Learning Networks. Paper presented at the International Association for Computer Information Systems (IACIS), Las Vegas,USA.

Aviv, R., Erlich, Z., & Ravid, G. (2003b). Network Analysis of Knowledge Construction in Asynchronous Learning Networks. Journal of Asynchronous Learning Networks, 7(3).

Burt, R. S. (1991). Structure, a General Purpose Network Analysis Program. New York: Columbia University.

Burt, R. S. (1992). Structural Holes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Davis, J., A. (1967). Clustering and Structural Balance in Graphs. Human Relations, 20, 181-187.

Emerson, R. M. (1972). Exchange Theory, Part I: A Psychological Basis for Social Exchange. In J. Berger, M. Zelditch & B. Anderson (Eds.), Sociological Theories in Progress (pp. 38-57). Boston, ,MA: Houghton Mifflin.

Holland, P. W., & Leinhardt, S. (1975). The Statistical Analysis of Local Structure in Social Networks. In D. R. Heise (Ed.), Sociological Methodology (pp. 1-45). San Francisco: Jossey Bass.

Wasserman, S., & Faust, K. (1994). Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge, UK: Cambridge University Press.