כלים סמיוטיים להערכת טקסטים מתמטיים אלקטרוניים

וג'יה דאהר - אוניברסיטת חיפה

 

לאור השפע העצום שישנו מכל דבר ברשת מתעוררת ציפיה שאנשים ומורים בכללם (וסטודנטים) יוכלו ליצור לעצמם "ספרי לימוד" או  מאגרים שיתמכו בהוראה או בעיסוקים אחרים שלהם.  יצירה זו איננה קלה, כאשר מדובר בטקסטים אלקטרוניים ובמיוחד בשטח המתמטיקה. טקסטים אלקטרוניים הם טקסטים שנמצאים באינטרנט ומכילים אובייקט דינמי הנקרא אפלט.  הקושי ביצירת מאגרים מטקסטים אלקטרוניים נובע מהעובדה שעוד לא קיימים כלים להערכת טקסטים כאלו. לשם כך עוסקת עבודתי בחיפוש וניסוי קריטריונים לקיטלוג של טקסטים כאלו בהסתמך על תיאורית הסמיוטיקה החברתית ותיאורית הסמיוטיקה הפורמלית.

מהסמיוטיקה החברתית אני לוקח  כמה פונקציות של מה שנקרא "הדקדוק הפונקציונלי" שפיתח Halliday (1985) לניתוח טקסטים מילוליים, והשתמשה בו Morgan (1998) כדי לבנות כלי ניתוח לטקסטים מילוליים מתמטיים. פונקציות אלה הן: (1) פעולות המשתתפים בטקסט האלקטרוני והאוביקטים המתמטיים שעובד עמם או יוצר אותם המשתמש (2) הקשר בין הכותב של הטקסט האלקטרוני והקורא-משתמש בו. כאן אנו מסתכלים על מה שמשפיע על הקירבה בין הכותב והקורא-משתמש של הטקסט האלקטרוני, המעורבות של הקורא-משתמש והכוח שלו כפי שזה מתבטא בטקסט האלקטרוני (3) ההצדקה שהקורא-משתמש צפוי לעשות משך פעילותו עם הטקסט האלקטרוני.

מהסמיוטיקה הפורמלית אני לוקח את החלוקה של Morris (1938) לסמיוטיקה. הוא חלק את הסמיוטיקה לשלושה ענפים: סנטקטיקה, סמנטיקה ופרגמטיקה. לחלוקה זו הוספתי את הרמה החברתית שהיא אחת משש רמות שמכיל הסולם הסמיוטי של Stamper (1973) שמכיל גם את החלוקה של Morris. רמת הסינטקטיקה היא רמת ההפעלה של כל כפתור באפלט והפעלת האפלט כמכלול. רמת הסמנטיקה היא רמת המשמעות שנותנים לכפתור ולאפלט כולו. רמת הפרגמטיקה היא רמת השימושיות המתמטית של הכפתור או האפלט כולו. הרמה החברתית בוחנת את התועלת מכל הטקסט האלקטרוני, בהקשר של האפלט ובהקשר של הטקסט המילולי שהאפלט בא עמו.

לכלים המוצעים יש את המבנה המתואר בטבלה (1):

 

  טבלה (1): מבנה הכלים הסמיוטיים להערכת טקסטים מתמטיים אלקטרוניים

           הרמה הסמיוטית הפורמלית

הפונקציה הסמיוטית

החברתית

הרמה הסנטקטית

הרמה הסמנטית

הרמה הפרגמטית

הרמה החברתית

פעולות המשתתפים בטקסט המתמטי האלקטרוני והאוביקטים המתמטיים

 

 

 

 

הקשר בין הכותב והקורא-משתמש

 

 

 

 

ההצדקה המתמטית הצפויה מהקורא משתמש

 

 

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה:

 

Halliday, M.A.K. (1985). An introduction to functional grammar. London ; Baltimore, Md., USA : Edward Arnold.

Morgan, C. (1998). Writing Mathematically: the Discourse of Investigation, London: Falmer.

Morris, C. W. (1938). Foundations of the Theory of Signs. Chicago: Chicago University Press.

Stamper, R. K. (1973). Information in Business and Administrative Systems. New York: John Wiley and Sons.