שימוש באתר מלווה קורס, כדרך להעצמת הסטודנטים 

וכאפשרות ללמידה קונסטרוקטיבסטית

איציק קורן, אביעד דפני , סיוון אשטמקר - מכללת קיי.

 

אחת האפשרויות לשדרג את סביבת הלמידה של סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה  היא לעבוד בצורה מתוקשבת בקורס, עם אתר מלווה. הלימוד המתוקשב  שכלל בדוגמה שלנו, בעיקר פורומים לדיווח והחלפת דעות, הצגת של אלבומי תמונות וקטעי וידאו, אפשר לסטודנטים  לשתף את קבוצת הלימוד בחוויה, להבנות ידע משותף וליישם גישות קונסטרוקטיביסטיות בלמידה לסטודנטים ובהוראה למרצה (פוסנוט, 1996). לסטודנטים ניתנה לגיטימציה לבטא את עצמם בעוד כמה אופנויות  בנוסף לאופנות המילולית. זוהי דרך המאפשרת לסטודנט, בין היתר, לחשוב בצורה יצירתית (דה בונו, 1995) ולהשתמש באינטליגנציות הנוספות שלו (גרדנר, 1996). השימוש במיחשוב ובתקשוב מאפשר שימוש קל ויעיל באופנויות השונות תוך קבלת משוב מידי מקבוצת הלמידה (סולומון, 2000) .

במסגרת תוכנית המצוינים (רג"ב – ראש גדול בהוראה) של המכללה לחינוך ע"ש קיי , מתקיים קורס להכרת מערכת החינוך במחוז דרום, במהלכו ביקרו הסטודנטים במשך סמסטר ב-19 בתי ספר שונים במחוז. את דוח הביקור הם יכלו להגיש בכל דרך שנראתה להם בתנאי שיובן ממנה מהי דעתו והרגשתו של הסטודנט על הביקור בבית הספר. הנושא סביבו נבנו הסיורים היה מנהיגות חינוכית בבית הספר.

הסטודנטים הגישו דיווח  בצורות הבאות: דוח סטנדרטי , מצגת, קומיקס, ציור כהשאלה, דוח בחרוזים, דוח בעזרת דימויים, מיצג וכסיפור. התקשורת כאמור בין המורה לסטודנטים היתה בצורה מתוקשבת, בעזרת האתר המלווה, גלויה ופתוחה לכולם והחוויה הועברה באופן מיידי.

בסיום הסמסטר ייצרו הסטודנטים בתהליך מובנה ובעזרת שימוש בפורום מסמך משותף המסכם את התנסותם ודעתם על מערכת החינוך במחוז דרום. את התוצרים איגדנו בתקליטור אשר יופץ לנוגעים בדבר: מנהלי בתי הספר, מדריכים פדגוגיים, סטודנטים כמסמך מתעד  שישמש ללמידה ומשוב על מערכת החינוך במחוז דרום.

בכנס יוצגו התהליך והתוצרים של הלמידה שתוארה כאן ע"י המורה והסטודנטים.

 

ביבליוגרפיה

גרדנר, ה' (1996). אינטלגנציות מרובות התאוריה הלכה למעשה.  אסופה מכון ברנקו וייס לטיפוח

                            החשיבה.

דה בונו, א' (1995). יצירתיות רצינית. הוצאת מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה ומשרד החינוך והתרבות.

סולומון, ג' (2000). טכנולוגיה וחינוך בעידן המידע. הוצאת הספרים של אוניברסטית חיפה/זמורה ביתן.

פוסנוט, ק' (1996). קונסטרוקטיבזם: תיאוריה פסיכולוגית של למידה. חינוך החשיבה מכון ברנקו וייס

                               לטיפוח החשיבה . עלון 8 דצמבר 1996. עמ' 11-24.