שימוש במפות מושגים ככלי מקוון ושיתופי בקורס "ביולוגיה של התא"

משה לייבה, פרופ' רפי נחמיאס – אוניברסיטת תל-אביב

 

מפת מושגים היא כלי לייצוג מידע בדרך חזותית, בצורה מובנית ולעיתים באופן היררכי. היא מורכבת מרשימת מושגים ומילות קישור בין כל המושגים החדשים שנלמדו ((Novak & Gowin, 1984. מיפוי של מספר רב של נושאים וקישורם אינו דבר של מה בכך, וקשה ליישום בקורס רב משתתפים. בעת בנית קורס מתוקשב, מומלץ לתכננו באופן שיפעיל את הסטודנטים ויעודד הבנית ידע ולמידה מכוונת-עצמית

(1999; Petre et al., 1999 (Littlejohn & Stefani,.

מטרת מחקר זה היא לבחון את דפוסי השימוש והיעילות במפות מושגים מקוונות ושיתופיות (Collaborative). מחקר זה הוא חלק ממחקר רחב יותר, העוסק בחקר מקרה של דפוסי שימוש בכלים מקוונים. המחקר נערך בשלב ראשון בקורס "ביולוגיה של התא", המוצע לסטודנטים לתואר שני במחלקה להנדסה ביו-רפואית (N=18) בסמסטר א', תשס"ה ובשלב שני בקורס לתואר ראשון ((N=78 לסטודנטים בשנתם הראשונה באוניברסיטה לקראת תואר בהנדסה ביו-רפואית בסמסטר ב', תשס"ה.

לצורך מחקר זה השתמשנו בתוכנתCmapTools  ככלי לבנית מפות מושגים מקוונות, המוצגות באופן שיתופי.(Canas, Hill, Carff & Suri, 2003)  הסטודנטים קיבלו מטלת חובה במהלך הקורס, בה התחלקו לקבוצות והתבקשו לבנות מפת מושגים קבוצתית בעזרת הכלי, סביב נושא מוגדר מראש. מטרת המטלה הייתה לבנות תמונה כוללת ומקיפה לתכני הקורס ולחבר את הנושאים הרבים המועברים בו, על ידי יצירת מפות קבוצתיות, קישורן וניווט ביניהן. הסטודנטים בנו את המפות לאחר שהנושא נלמד בכיתה וערכו קישורים מתאימים למפות של עמיתיהם. המפות פורסמו בשרת המכון לחקר הקוגניציה של האדם והמכונה ((IHMC.

הנתונים נאספו במהלך שני הקורסים באמצעות כלי מחקר מגוונים, שכללו שאלונים שהועברו לסטודנטים, ראיונות ומבחני הישגים.

הממצאים הראשוניים של המחקר מראים על שביעות רצון ממטלת הבניה אך שימוש מועט בניווט בין המפות. המחקר נמצא בעיצומו, ובהרצאה יוצגו ממצאים מפורטים וידונו הסיבות למיעוט השימוש.

 

מקורות מידע:

 

Canas, A. J., Hill, G., Carff, R. & Suri, N. (2003). CmapTools: A knowledge modeling

and sharing toolkit, Technical Report IHMC CmapTools 93-01, Institute for

Human and Machine Cognition.

 

Littlejohn, A. & Stefani, L. (1999). Effective use of communication and information technology: bridging the skills gap. Association for Learning Technology Journal, 7 (2), 66-76.

Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). Learning how to Learn. England, Cambridge University press.

 

Petre, M., Carswell, L., Price, B., Thomas, P. (1998). Innovations in large-scale supported distance teaching: transformation for the Internet, not just translation. IEEE Journal of Engineering Education, 87 (4), 423-432.