הוראת מבוא לתורת המחלות כתהליך באחריות המורה והתלמיד

פרופ' אילן המל - אוניברסיטת תל אביב

יובל דן-גור, פרופ' שיזף רפאלי - אוניברסיטת חיפה

 

הוראת מדעי הרפואה היא תהליך מתמשך המחייב את הרופא והחוקר להתעדכן כל ימי חייו. כחלק מהכנה לתהליך זה מחויב המורה להטמיע את הרעיון כבר בלימודי המבואות. במדרשה לתארים מתקדמים מתקיים קורס מבוא לתורת המחלות לתלמידים המתמקדים בלימודי המחקר הרפואי הבסיסי. את הקורס חלקנו למספר יחידות לימוד עצמאיות. בכל יחידה הייתה הוראה פסיבית של כעשר הרצאות בנות שעתיים. במקביל להרצאות היה מבחן רב בררני אשר התלמידים ענו לו במשך כל שבועות הלימוד על פי קצב הלימוד ועד תאריך שנקצב על ידי המורה. המבחן בן 50-60 שאלות ואינו חובה. כל תלמיד שבחר לענות לו קיבל נקודה בונוס בסוף הקורס, ללא תלות בציון הסופי של המטלה. מי שענה על כל ארבעת המבחנים קיבל 5 נקודות בציון הסופי. שאלות המבחן היו באנגלית מתוך מטרה שהתלמידים ילמדו את השפה הנהוגה במקצוע זה. בכל שנה בוחרים כ- 90% מכלל התלמידים לבצע מטלה זו. הנותרים מוותרים על הזכות בטענה שהגמול אינו מספיק יחסית למאמץ הנדרש. המעקב, בזמן הלמידה, אחר תוצאות הלימוד הדיגיטאלי מאפשר למורה לדעת בזמן אמת את הטמעת ההרצאות. המבחנים והמטלות מבוצעים ע"י התלמידים במערכת "קושייה" (http://qsia.org) שהינה כלי מקוון לשיתוף פריטי ידע, בניית מבחנים והערכת השגים שפותח במרכז לחקר חברת המידע שליד בי"ס למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה. לקראת כל סוף פרק מקבלים התלמידים מעבדה המסכמת את המטלה ובנוסף יש שעה דיון בתוצאות המטלה. המבחן האחרון והמסכם נכתב על ידי התלמידים. כל תלמיד תורם למאגר פריטי הידע של מערכת "קושייה" שאלה אחת או שניים על פי חלוקת פרקים שנעשית על פי בחירתם. מורה הקורס (אה) היה חייב לערוך חלק מהשאלות מאחר ולדעתו הן היו קשות מהנדרש – במערכת "קושייה" עריכת השאלות ניתנת לביצוע מכל מחשב בעל גישה לאינטרנט והמורה יכול להתרשם גם מאחוזי ההצלחה והכישלון ההיסטוריים של כל שאלה. חלק משמעותי מהשאלות בחנו שינון ולא חשיבה, שאלות אילו נפסלו או נערכו מחדש. הוסבר לתלמידים שיקולי העריכה לאחר ביצוע המטלה. מצאנו, המורים והכתה, שמבחן זה היה קשה יותר מהמבחן הסופי שהיה מבחן פתוח. עם זאת התלמידים עודדו את המשך קיומו וביקשו שיהיה בן 120 שאלות לפחות ולא על פי המתכונת הרגילה.