הערכת עמיתים מתוקשבת -  פוטנציאל, אתגרים ומודלים

פרופ' מיקי רונן - מכון אקדמי טכנולוגי חולון

 

הערכת עמיתים היא אסטרטגיית הוראה שבה סטודנטים מתבקשים להעריך תוצרים שפותחו והופקו על ידי עמיתיהם. מחקרים רבים מדווחים על הערכת עמיתים כגישה יעילה להעצמת תהליך הלמידה, להגברת המוטיבציה ולטיפוח כישורים פרופסיונאליים, ושיטה זו מיושמת בהצלחה במערכת ההשכלה הגבוהה בעולם בתחומי תוכן רבים.

מחקר זה עוסק בבחינת הפוטנציאל והאתגרים של שימוש בטכנולוגיות למידה ליישום הערכת עמיתים ובמהלכו גובשו מודלים שונים של הערכת עמיתים מתוקשבת אשר יושמו ונוסו ב- 25 קורסים בתחומי תוכן מגוונים בשבעה מוסדות אקדמיים.

ההרצאה תסקור את מאפייני הערכת העמיתים כשיטת הוראה, תדון ביתרונות הייחודים  ובקשיים במימוש מתוקשב של הערכת עמיתים ותציג מודלים של יישום הערכת תוצרי עמיתים באמצעות כלים גנריים (פורום ודוא'ל) וכלים ייעודיים (שיתופון).

אחת הסוגיות המעניינות שעלו ממחקר זה קשורה לפוטנציאל החדש שמציע התקשוב לניצול המידע הכמותי הרב (ציוני עמיתים) הנאסף באופן אוטומטי. יוצגו ממצאי מחקר שבחן דרכים לניצול מידע זה כמענה לאתגרי הערכה בקבוצות גדולות:

§         להערכת ההוראה והלמידה ברמה כיתתית

§         כמדד נוסף ובלתי תלוי להערכת הסטודנטים כמעריכים