התרומה ההדדית של ICT ומפגשי פנים אל פנים לבנייה של

קהילת מורים מקצועית לומדת בהכשרת מורים

ד"ר נילי מור, ד"ר אידה הילוויל, ד"ר אילנה מרגולין - מכללת לוינסקי לחינוך

 

במהלך שני העשורים האחרונים נקראו מורי המורים לשנות את תוכנית הלימודים במוסדות להכשרת מורים על-מנת להכין טוב יותר פרחי הוראה ומורים בשדה  לשינויים שחלים בבתי הספר. תיאורטיקנים בתחום הכשרת המורים (Cochran-Smith & Lytle, 1999) טוענים, ששינוי כזה יכול להתרחש בקהילות ממשיות ווירטואליות, שבהן מורי מורים, מנהלים, מורים מאמנים וסטודנטים חוקרים סוגיות בנושא הכשרת המורים ובונים "תשתית משותפת"(Haas & Wearden, 2003) באמצעות נסיבות קונקרטיות בתהליך למידה קולקטיבי, במפגשי פנים-אל-פנים ובתקשורת מקוונת. המורים מתנסים בשינוי כלומדים תחילה: הם לומדים בסביבה עתירת טכנולוגיה, וכך מכשירים עצמם  להוראה בסביבה כזו, בדגם של  Preparing teachers for e-teaching via e-learning  (2004 ,Zellermayer, Mor and Heilweil).

 

תכנית נה"ר (נתיב הכשרה רב-מסלולי)[1], המתוארת בהרצאה זו, היא תכנית ניסויית להכשרת מורים, בה סטודנטים, מורים מאמנים ומורי מורים, לומדים יחד בקהילות מקצועיות לומדות במפגשים שבועיים ובצורה מקוונת.  הם בונים  מודל רצף חדש להתפתחות מקצועית של מורים כתהליך של למידה לאורך החיים, שבו פרחי ההוראה מתחילים את מסעם במכללה ומסיימים אותו בתום הקריירה המקצועית שלהם.  חברי הסגל והסטודנטים משתמשים בקביעות במחשבים כאמצעי תקשורת ביניהם, בעיקר בהתכתבות בדואר האלקטרוני, בפורומים ובלמידה מרחוק, ככלים וכשותפים בכל מקום שבו יש בכך צורך.

 

המחקר הנוכחי, המלווה את התכנית,  מתייחס לתרומתה של הטכנולוגיה לבנייתה של הקהילה המקצועית הלומדת של מורי המורים במכללה.  בהרצאה יוצגו  התובנות והמסקנות שהתקבלו בעקבות ניתוח תוכן של תעתיקי רשימות דיוור, שאלונים, ראיונות, ויידונו שאלות כמו:

@ מהי תרומתה של הטכנולוגיה לבנייתה של הקהילה המקצועית? מהי תרומתה ליחסי הגומלין בין מפגשי פנים-אל-פנים לבין שיח מקוון? מהי תרומתה לאינטראקציה בין משתתפי הקהילה?

@ באיזו מידה משמשים המחשבים כלי חשיבה(Mindtools): "כלים להעצמה קוגניטיבית ולארגון-מחדש"

 (Jonnasen, 2000 ) ?

@ האם הטכנולוגיה מאפשרת הגשמת רעיונות חינוכיים קונסטרוקטיביסטיים ומספקת חוויות למידה ייחודיות  ?

 

מחקר זה יכול לתרום לחינוך ממספר כיוונים: הוא עשוי להגדיל את ההבנה שלנו ביחס לתהליך בנייתן של קהילות מקצועיות לומדות בהכשרת מורים; הוא עשוי לרמז על יתרונות התרומה המשותפת של התקשורת הדיגיטלית ושל השיחות פנים אל פנים לבניית קהילות למידה מקצועיות.

 

 

 

Cochran-Smith, M. and Lytle, S, L. (1999). Relationships of knowledge and practice: Teacher learning in communities. Review of Research in Education, 24, 251-307.

 

Haas, C., Wearden, S. T. (2003). E-credibility: Building Common Ground in Web environments.  L1 – Educational Studies in Language and Literature, 3, 169-184.

 

Hill, J. R., & Raven, A. (2000). Online learning communities: If you build them,

will they stay? ITFORUM Paper No. 46. Online:

http://it.coe.uga.edu/itforum/paper46/paper46.htm

Jonnasen, H. D. (2000). Computers as Mindtools for schools. Engaging critical

thinking. Prentice-Hall. New Jersey.

 

Zellermayer, M.,  Mor, N., and Heilweil, I. (2004) Preparing teachers for e-teaching via e-learning. In Vrasidas, C. and Glass, G. V. (editors) Preparing Teachers to Teach with Technology.  Information Age Publishing

 [1] לאתר המלווה את התכנית -  http://www.levinsky.macam98.ac.il/nhr/