"הטמעה"      "חדשנות"

ליאת גרנות-דדון  -  המכללה האקדמית ספיר

 

רבים הם הדיונים בספרות על הגורמים להטמעה מוצלחת של טכנולוגית למידה כמו גם הדיונים הקושרים "הטמעה טכנולוגית" עם "חדשנות חינוכית". ברצוני לעמוד על האבחנות בין המושגים לאור מצב התקשוב בהוראה במכללה האקדמית ספיר.

1.       כפי שקיים בספרות בלבול ביחס למונחים הקשורים ל"למידה מקוונת"[1]  כך גם קיימת חוסר בהירות בספרות לגבי האבחנה המשמעותית שבין "הטמעה של טכנולוגיה" לבין "חדשנות חינוכית"[2]. לעיתים הם מוצמדים אחד לשני, מתערבבים או משמשים כמושגים חלופיים . לדעתי, קיים שוני רב בין המושגים ואחד יכול להתקיים היטב ללא השני.  ברצוני לעמוד על ההבדל בין משמעות מושג ה"חדשנות" של רוגר'ס[3] לעומת נחמיאס, ומדיוסר[4].

2.       כנגד טיעונים טכנולוגיים דטרמיניסטיים ש-  ICT בהכרח משנים תהליכי הוראה ותפיסות פדגוגיות[5] ברצוני לטעון שהשימוש בהן לא תמיד מעלה רעיונות חדשים ואינו מביא בהכרח לטרנספורמציה בשיטת ההוראה. לדעתי, הסיבה לכך אינה חוסר שליטה בטכנולוגיה אלא, מסורת פדגוגית במוסדות השכלה בכלל והשכלה גבוהה בפרט בה המרצה נחשב לסמכות עליונה לגבי הידע והעברת תכני לימוד היא באמצעות ספרים.[6]

3.       כאשר אין פלטפורמה תיאורטית פדגוגית (סוכנים שונים לשיטות הוראה קונסטרוקטיביסטיות) ומדיניות הנהלה התומכות ב"חדשנות פדגוגית" במוסד אקדמי אין מוטיבציה להביא לשינוי בתפיסות ההוראה במוסד. למרות הגידול בשימוש בטכנולוגיית למידה בספיר, השימוש המרבי הוא למטרות הפצת והעברת מידע. במסגרת למידה ברשת לא נצפו קורסים רבים שקיים בהם ל "למידה שיתופית", "קהילה לומדת", "למידה מכוונת לומד" או "הידברות לימודית נתמכת מחשב".[7]

4.       מסורות פדגוגיות נתמכות, לדעתי, ע"י תפיסת התקשורת הקיימת בחברה נתונה. על פי קארי[8] קיימות שתי תפיסות חלופיות לתקשורת: תקשורת כהעברה (transmission)  ותקשורת כהתכנסות טקסית ((ritual. התפיסה הראשונה הרווחת היא שבאמצעות תקשורת מועברים מסרים לצורך שליטה באנשים ובמרחבים ואילו לפי השנייה ביטוייה של התקשורת אינו בהעברת מידע תבוני אלא בבנייה וחיזוק עולם תרבותי בעל משמעות. לדעתי, המתח הזה בא לידי ביטוי גם במסורות הפדגוגיות השונות של העברת ידע מחד למול הבניית משמעות מנגד.

במכללה האקדמית ספיר פועל מזה חמש שנים  פרויקט  "למידה ברשת". במהלך השנים הללו חל גידול משמעותי במספר האתרים ובהיקף הפעילות ברשת. כיום, למרבית הקורסים במכללה האקדמית ספיר קיים אתר מלווה קורס הפועל ברמת תקשוב מסוימת. למרות ההטמעה המוצלחת של מערכת "למידה ברשת" (מבוססת highlearn) במכללה, לא חל כל שינוי בתהליכי ההוראה או בתפיסה הפדגוגית של המוסד. ההנחה המוסדית היא שההוראה אינה יכולה להיעשות רק "מרחוק" ומטרת הלמידה ברשת היא להוות אמצעי נוסף להעברת ידע ולתקשורת בין מרצים לסטודנטים. כמו כן, מטרת האתרים, לרוב היא הגברת הנגישות לחומרי למידה  וניהול יעל יותר של הקורס.

 

 [1] גורי-רוזנבליט 2003

[2] נחמיאס  ואחרים 2004

[3] אלשטיין 2004, נווה ואחרים 2003

[4] נחמיאס ואחרים 2004, מדיוסר 2004

[5] עידן 2002

[6] אורן 2001

[7] אורן ואחרים 2000, נחמיאס ואחרים 2000, נחמיאס 2002.

[8] קארי 2003

 

 

 

 

 

ביבליוגרפיה:

 

אורן, א. (2001) בין שתי תרבויות: אינטרנט ובית הספר, (מקוון) נמצא ב: http://virtual2002.tau.ac.il/users/www/1614/article.htm

 

אלשטיין, י. (2004) למה הם לא "קופצים על העגלה"? המכשולים והתמריצים המשפיעים על מרצים בשילוב למידה מתוקשבת בקורס שלהם. עבודת גמר לתואר (M.A.)  אוניברסיטת ת"א. (מקוון) נמצא ב: http://hl2.biu.ac.il/users/www/25157/elstein_thesis.rtf

 

כספי, ד. (1995) תקשורת המונים, כרך ב'. האוניברסיטה הפתוחה, עמ' 109-114.

 

מקלוהן, מ. (1995) "המדיום הוא המסר". בתוך ד. כספי (עורך), תקשורת המונים. מקראה (ע' 35-26). האוניברסיטה הפתוחה.

נחמיאס, ר. ואחרים  (2002) למידה אקדמית ברשת באוניברסיטת תל-אביב – היבטים פדגוגיים ומסקנות ראשוניות, (מקוון) נמצא ב:

http://www.biu.ac.il/bar-e-learn/meytal_ampiri_telaviv.htm

 

עידן, א. (2002), הדור השני של האי.לירניניג: מתקשורת להבנה באמצעות א.טקסטבוק, (מקוון) נמצא ב: http://maagar.openu.ac.il/opus/static/binaries/editor/bank30/asher_idan_1.htm

 

קארי, ג. (2003) "גישה לתקשורת כתרבות", בתוך:  ליבס, ת. וטלמון, מ. (עורכות),  תקשורת כתרבות, מקראה , כרך א', תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה.

 

Guri-rosenblit, S. (2002) "A Top Down Strategy to Enhance Information Technologies into Israeli Higher Education", International Review of Research in Open and Distance Learning, Jan 2002. (online) Available: http://www.irrodl.org/content/v2.2/rosenblit.html

 

Guri-Rosenblit, S. (2003) Paradoxes and Dilemmas in Managing  E-Learning in Higher Education, (online) Available: http://repositories.cdlib.org/cshe/CSHE7-03/

 

Mioduser, D. (2000) Internet-in-education in Israel: issues and trends. (online) Available: http://muse.tau.ac.il/publications/67.pdf

 

Mioduser, D. et al. (2002) "WWW in Education", in H. Adelsberger et all,(Eds.), Handbook on Information Technologies for Education & Training. Berlin/Heidelberg/New York: Springer, 23-43. (online) Available:

http://muse.tau.ac.il/publications/82.pdf

 

Mioduser, D. et all. (2002) "Innovative models of pedagogical implementation of ICT in Israeli schools", Journal of Computer Assisted Learning, 18(4), 405-414. (online) Available: http://muse.tau.ac.il/publications/84.pdf

 

Mioduser, D. et all. (2004), Sustainability, Scalability and Transferability of ICT-based Pedagogical Innovations in Israeli Schools (online) Available: http://muse.tau.ac.il/publications/87.pdf

 

Nachmias, R. et all. (2000) "Web-Supported Emergent-Collaboration In Higher Education Courses", Educational Technology & Society 3(3). (online) Available: http://muse.tau.ac.il/publications/65.pdf

 

Nachmias, R. (2002) A research framework for the study of a campus-wide Web-based academic instruction project, Internet and Higher Education 5, 213-229 (online) Available: http://muse.tau.ac.il/publications/78.pdf

 

Nachmias, R. et all. (2004) "Factors Involved in the Implementation of Pedagogical Innovations Using Technology", Education and Information Technologies, 9 (3) 291-308. . (online) Available: http://muse.tau.ac.il/publications/86.pdf

 

Naveh, G. et al, (2003) Critical Success Factors of E-Learning Implementation at a University (online) Avilable: http://www.biu.ac.il/bar-e-learn/success.pdf

 

Oren, A. et all. (2000) "Learnet - A Model for Virtual Learning Communities in the World Wide Web", International Journal of Educational Telecommunications, 6(2), 141-158. (online) Available: http://muse.tau.ac.il/publications/learnets.html

 

Pedersen, J. (2001) "Technological determinism and the school", Journal of Educational Enquiry, 2(1). (online) Available: http://www.literacy.unisa.edu.au/jee/Papers/JEEVol2No1/paper5.pdf