הערכת למידה נתמכת מחשב בסבב הכירורגי של לימודי רפואה

אדר מרגלית, ד"ר אלי קוזמינסקי - אוניברסיטת בן גוריון

 

ההרצאה עוסקת בהערכת לימוד המרכיב העיוני בסבב כירורגיה ע"י שימוש ביחידות לימוד עצמי ממוחשבות (להלן היחידות). היחידות פותחו במחלקה הכירורגית במרכז הרפואי שערי-צדק, ועברו הסבה לאינטרנט ע"י המחבר הראשון. היחידות נועדו לסייע בהתמודדות עם שתי בעיות מרכזיות בלמידה בסבבים הקליניים: השתנות רמת ההוראה ממחלקה למחלקה וחוסר סטנדרטיזציה בתכנים[1]. כמו כן הושם דגש על חיבור התיאוריה הפרקטיקה, ועל הלימוד הקבוצתי.

ברוב המחלקות בארץ, ההתנסות המעשית בסבבים קליניים מגובה בחומר תיאורטי הניתן בצורת הרצאות, וכתוצאה מכך החיבור בין התאוריה לפרקטיקה הקלינית אינו ישיר. בניגוד לכך, היחידות בנויות משאלות ותשובות סביב סדרת שקפים הלקוחים ממקרים אמיתיים בהתאם לעקרונות של למידה ממוצבת[2], ותוך השענות על עקרונות של Case Based Reasoning[3].

השימוש ביחידות ייחודי בכך שהקבוצה לומדת בעזרת מחשב יחיד, בניגוד למצב המצוי בו כל לומד עובד על מחשב. אמנם מתוארים בספרות מקרים לא מעטים של שימוש קבוצתי במחשב, אך אלו עוסקים באופן די גורף בילדים[4] [5], ולא בלומדים בוגרים. במסגרת הסבת היחידות לאינטרנט ניתנה גם יכולת לקבוצות הלומדים לתקשר ביניהן באופן א-סנכרוני.

מטרת המחקר הייתה לבדוק את תהליכי ומאפייני הלמידה במהלך השימוש ביחידות, כאשר שיטת איסוף הנתונים העיקרית הייתה הסרטה בוידאו. לצורך המחקר פותח כלי ניתוח שיח[6]. הכלי הורכב מקידוד כמותי, בשילוב בדיקה איכותנית בנושאים נבחרים, ושימש לבחינת האינטראקציה בקבוצה, תהליכי הלמידה, אוריינות חזותית, ותוכן. יש לציין שהשימוש בכלי איכותני בחקר חינוך רפואי אינו נפוץ, והופקו לקחים באשר ליתרונות ומגבלות השימוש בניתוח שיח למחקר מסוג זה.

עקרי המסנות:

1.       הלמידה הקבוצתית הפיקה רמה גבוהה של שיח שסווג כמשמעותי מבחינה קוגנטיבית.

2.       השימוש בתקשורות הא-סנכרונית היה מועט אך משמעותי. הומלץ למצוא דרכים לחיזוק השימוש בכלי זה, ולהגברת חלקם של הלומדים בייצירת התכנים.

3.       פורמט השאלות-תשובות הוליד רמה גבוהה של שיח משמעותי, והיה יעיל במתן פידבק אינטרינסי.

4.       המרכיב החזותי התגלה כבעל משקל רב, אך לא תמיד כאפקטיבי. הומלץ שיפור בכיוון של 'פיגומים'[7] חזותיים.[1] Searbrook M.A., Woodfield S.J., Papagigoriadis S., Rennie J.A., Atherton A., Lawson M. (2000). Consistency of teaching in parallel surgical firms: an audit of student experience at one medical school. Medical Education 34. pp 292-298

 

[2] Lave J.,Wenger E. (1991) Situated learning: Legitimate peripheral participation. New York: Cambridge University Press.

 

[3] Eshach H., Bitterman H. (2003). From Case-based Reasoning to Problem-based Learning. Academic Medicine, 78, pp 491–496.

 

[4] Mercer N., Fernandez M., Dawes L., Wegerif R. (2003) Talk about Text at the Computer: Using ICT to Develop Children’s Oral and Literate Abilities. Reading, Language and Literacy. July, pp 81-89. Blackwells.

 

[5] Wegerif, R and Mercer, N (2000) Language for Thinking: a study of children solving reasoning test problems together. In Cowie, H, Aalsvoort, D. Social Interaction in Learning and Instruction: the meaning of discourse for the construction of knowledge. Oxford: Elsevier.  pp 179-193.

 

[6] Chi M. T. H. (1997) Quantifying Qualitative Analyses of Verbal Data: A Practical Guide. The Journal of the Learning Sciences, 6(3), 271-315

 

[7] Guzdial, M. (1994). Software-relized Scaffolding to Facilitate Programming for Science Learning. Interactive Learning Environments, 4, pp. 1-44.