שתוף פעולה בין מכללתי: כנס מקוון

ד"ר מירי שינפלד -מכללת סמינר הקיבוצים

ד"ר איליין חוטר - מכללת תלפיות

אסמאא גנאיים - מכללת אלקאסימי

 

התפתחות הטכנולוגיה והשימוש בסביבות הוראה מקוונות מאפשרים סוגים שונים של שיתוף פעולה מתוקשב בין המוסדות להשכלה גבוהה בדרכים שלא התאפשרו בעבר. רוב המרצים במכללות לא מנצלים את הערוצים המקוונים, כי הם לא  מרגישים בטוחים בסביבת האינטרנט, הם לא מכירים את הטכנולוגיות או לא משוכנעים בערך המוסף שלהן להוראה.  בנוסף לכך, המחקרים מראים שסטודנטים להוראה לא משלבים טכנולוגיה בהגיעם לשדה ההוראה, משום שלא חוו הוראה ולמידה מסוג זה במהלך הכשרתם(Lan, 2001) , ומשום שהמרצים לא שמשו להם מודל להוראה מקוונת (Bay & Lehman, 2003; Collier, Weinburgh & Rivera, 2004).

על מנת שהמרצים יוכלו לשלב טכנולוגיה בהוראה עליהם לעבור שבעה שלבים בהטמעת התקשוב (Christensen 1997, Hoter 2001)- החל משלב הפחדים ועד שלב הרגשת היכולת והשליטה בטכנולוגיה. בסופו של תהליך ההטמעה, יוכיח  המרצה את יכולתו  לשלב טכנולוגיה לשם הרחבת  קהילת הלומדים ולשיתוף מרצים, סטודנטים ואנשי מקצוע (Hoter 2001). כנס מקוון יכול לשמש דוגמא לשיתוף פעולה כזה, והוא מהווה גורם מדרבן לשימוש בטכנולוגיה בהוראה ((Shonfeld, 2005. מכאן, צמחה היוזמה לחשוף את המרצים לטכנולוגיות שונות באמצעות כנס מקוון.

בכנס שנערך בחופשת הסמסטר (2005), הודגם הלכה למעשה כיצד ניתן באמצעות טכנולוגיות חדישות לפתח רב שיח בין- מכללתי בסוגיות משמעותיות לחברה הישראלית בכלל ולהכשרת מורים בפרט(www.kidma.macam.ac.il). בכנס השתתפו מכללת תלפיות המייצגת את התרבות היהודית אורתודוכסית, מכללת סמינר הקיבוצים המייצגת את התרבות היהודית הפלורליסטית ומכללת אלקאסימי המייצגת את התרבות הערבית האיסלמית. המשתתפים חוו התפתחות מקצועית מקוונת באמצעות סביבות הוראה סינכרוניות (וידאו קונפרס ואינטרווייז) וסביבות הוראה א-סינכרוניות (היילרן). מרצים ממכללות ואוניברסיטאות שונות המירו בכנס זה את דרך הוראתם המסורתית בפורמט דיגיטלי ונתנו הרצאות מקוונות.

במסגרת ההרצאה בכנס יוצגו ההיבטים הלוגיסטיים, הטכנולוגיים והפדגוגיים של בניית כנס סמי- וירטואלי: בחירת הטכנולוגיה, הכשרת המרצים, ארגון המשתתפים ואמצעי ההסברה שמשכו את קהל המשתתפים לשימוש בטכנולוגיות. כמו-כן, נדון בהשלכות העתידיות שיש למפגשים מסוג זה.

 

 

 

         References

 

Bay, H. & Lehman, J. D. (2003). Impact of a professional development project on university faculty members' perceptions and use of technology. Proceedings of the ED-MEDIA 2003,USA, 1927-1934.

 

Christensen, R. (1997). Effect of technology integration education on the attitudes of teachers and their students. Doctoral dissertation, University of North Texas. Retrieved April 12th 2005 from http://courseweb.tac.unt.edu/rhondac/research/dissert/index.htm

 

Collier, S., Weinburgh, M. H. & Rivera, M. (2004). Infusing Technology Skills into a Teacher Education Program: Change in Students' Knowledge About and Use of Technology. Journal of Technology and Teacher Education, 12 (3), 447-68.

 

Hoter, E. (2001). A Model For Learning How To Teach Advanced Literacy Skills Via Computer Mediated Communication . Doctorate Thesis, The Hebrew University, Jerusalem, Israel   http://www.talpiot.ac.il/elaine/index.htm

 

Lan, J. (2001). Web-based instruction for education faculty: a needs assessment.     Journal of Research on Computing in Education, 33 (4) 385-99.

 

Shonfeld, M. (2005). The Impact of an Online Conference in Education: A Case Study. Doctoral dissertation, Nova Southeastern University.