מודל להוראה ולמידה גמישים בקורס מקוון רב משתתפים

ד"ר רפי דודזון, נסים זוהר, ד"ר דיתה פישל - המכללה לחינוך ע"ש קיי

הקורס "בטחון ובטיחות" הוא חובה לכל הסטודנטים, במכללות האקדמיות לחינוך. בעבר למדו בו פנים-אל-פנים (פא"פ) מאות סטודנטים מדי שנה. המעבר מקורס פא"פ לקורס מקוון מלא חולל מפנה בכל תפיסת ההוראה של המרצה והלמידה של הסטודנטים.

בספרות מציינים מספר יתרונות שיכולים להיות לקורסים רבי-משתתפים מקוונים לעומת פא"פ:

א. הכנסת מרכיבים אינטראקטיביים כגון: מולטימדיה אינטראקטיבית שניתן לשלב בקורס מקוון ולא ניתן לשלב בהוראה המסורתית(Weller 2004), ב. גמישות בזמן ובמקום המותאמת לנוחיות המרצה והלומדים, תוך התחשבות בסגנונות הלמידה השונים. פריימן בדק את שביעות הרצון של סטודנטים בתחילתו ובסופו של קורס רב-משתתפים, מהאפשרויות ללמידה גמישה ומצא שהיא עלתה במידה רבה (Freeman 1997)  ג. הגברת הנעה של הלומדים באמצעות משימות המבוססות על ניתוח אירועים אקטואליים אמיתיים (real-world cases).

בהרצאה נציג מודל הכולל את המרכיבים הבאים:

·              עיצוב, תפעול והערכה של קורס רב-משתתפים (כ- 300 – 400 סטודנטים בשנה).

·              גמישות בזמן ובמקום:  א. מועדי התחלה וסיום של הקורס; ב. גמישות במועדי הגשת המשימות, בחירת המודולות וקצב ההתקדמות האישי של כל לומד.

·              לומד פעיל ועצמאי, בעל מכוונות-עצמית (Self-directed learner), הרוכש כישורי עבודה עצמאיים ברשת.

·              חיזוק גורמי הנעה אצל הלומד על ידי שימוש באירועים ומצבים אמיתיים ועדכניים (כגון: שימוש בסרטי וידאו, והודעות מן העיתונות והחדשות).

·              רכישת מיומנויות וכישורי חיים רלוונטיים לתחומים מקצועיים ואישיים עתידיים – היכרות עם עבודה במאגרי מידע ברשת שישמשו את הלומד גם בתום לימודיו בעולמו המקצועי והאישי.

·              שימוש המרצה בכלים מקוונים להכנת גרסאות רבות לאותה המשימה, בכל יחידת למידה – כל סטודנט מקבל  גרסה שונה המבטיחה למידה עצמאית והערכה אישית מהימנה ומדוייקת (פחות אפשרויות ל"העתקה" או מסירת עבודה שנעשתה על ידי אחרים).

 

תהליך זה לווה בראיונות שנעשו עם מרצה הקורס, בתיעוד תהליך עיצוב הקורס ובסקר בקרב הסטודנטים. בהרצאה נציג את התובנות מהממצאים ונתאר את היתרונות של קורס מקוון לעומת קורס פא"פ.

לסיכום נציג מודל לעיצוב והוראה בקורס כזה והאפשרויות ליישמו במסגרות אקדמיות שונות.

 

 

Freeman, M. (1997). Flexibility in access, interaction and assessment: The case for web-based teaching programs. Australian Journal of Educational Technology, 13(1), 23-39. available: http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet13/freeman.html

Weller,  M.  (2004). Models of Large-scale E-Learning , Journal of Asynchronous Learning Networks  Volume 8, Issue 4 – December.  Available: http://www.aln.org/publications/jaln/v8n4/v8n4_weller.asp