מרכז המידע למחקר ופיתוח המדבר ע"ש ניומן

ד"ר אלי צעדי ופרופ' אהוד מירון –

המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאושטיין, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

אתר זה מספק מידע על הסביבה המדברית, על תופעת המדבור, ועל דרכים לשימור, שיקום ופיתוח בר קיימא של אזורים צחיחים. המידע מבוסס על פעילויות מחקר הנעשות במכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ופעילויות פיתוח הנעשות על ידי הקרן קימת לישראל.

הנושאים בו נחלקים לשניים: אתרי פיתוח בנושאים של ייעור, מים וקרקע ואתרי מחקר בנושאים של סביבה, אדם, מים, חקלאות וטכנולוגיה.

האתר מיועד לתלמידי תיכון, לקהל הרחב ולקהל אקדמי. לפיכך מצויים בו הסברים, הדמיות, ומאמרים הכתובים ברמת מדע פופולרי, לצד חומרים ברמה אקדמית. בנוסף לכך מכיל האתר אמצעי תקשורת המאפשרים הצטרפות למרכז המידע כחברים, קבלת מידע עדכני, השתתפות בפורומים ועוד.

אתר מרכז המידע נמצא בתקופת הרצה. במהלך תקופה זאת ולאחריה יתווספו אתרי מחקר ופיתוח נוספים. במקביל יעובו האתרים הקיימים בתכנים נוספים ויעודכנו באופן שוטף על פי הצורך.