קהילה חברתית לומדת בהשכלה הגבוהה – מציאות או חלום?

מירה טנצר - מכללת אורנים

 

הלמידה בסביבה מתוקשבת, ובכלל זה גם הלמידה מרחוק, תופסת מקום גדל והולך במסגרות שונות בכלל ובמוסדות להשכלה גבוהה בפרט. מחקרים וגופים שונים עוסקים בהגדרת הרכיבים הנחוצים על מנת שלמידה כזו תהיה יעילה, בהצעת כלים להערכת הלמידה המתבצעת, בהתמודדות עם התאמה טובה בין טכנולוגיה לתכנים, וכיו"ב. כל אלה אינם נושא המצגת שלי.

אני רוצה לדבר דווקא על – הדבר הבא. הקורסים המתוקשבים המתקיימים כיום במוסדות להשכלה גבוהה, מושתתים ברובם על מתכונת למידה מן הסוג הישן – מכל הבחינות - בלבוש החדש של האינטרנט.

"הדבר הבא" שעליו אדבר, הוא למידה שונה לגמרי – למידה המנכסת את המבנה והמהות של הרשת לצרכיה – ועל הפוטנציאל הגלום בלמידה כזו. "הדבר הבא" איננו חזיון תעתועים – הוא מתקיים כאן ועכשיו בפורומים ייעודיים שונים, פתוחים וסגורים. פורומים העוסקים באוכל, בפילוסופיה, בקולנוע, במדע, בשירה ובכתיבה, הם רק מעט מממגוון הפורומים הרוחשים, חיים ונושמים ברשת. המשתתפים בפורומים הללו מקיימים חיים חברתיים, וירטואליים לגמרי או פחות, שבהם האינטרקציה החברתית היא תנאי מהותי ללמידה. ויגוצקי יכול לנוח על משכבו בשלום – בפורומים הללו השלם גדול מסכום חלקיו, והלמידה השיתופית מביאה כל אחד מן הלומדים צעד אחד קדימה, מעבר למקום בו הוא נמצא כעת.

בהרצאה אציג את הפורום "שירה וכתיבה יוצרת" של הפורטל "תפוז אנשים", כקהילה וולנטרית, המקיימת אינטראקציות חברתיות ולימודיות. בלמידה מסוג זה, מי שנוטלים חלק בלמידה, יכולים להיות מי שהיינו רוצים להיות; ההיררכיה התכנית מאבדת את נוקשותה; ההיררכיה המוסדית – מורה-תלמיד – אינה קיימת, גבולות הזמן והמקום התמסמסו, ההזדמנות לחלוק בידע היא מהות, הרלוונטיות ללומד איננה סיסמא ריקה מתוכן, ואולי החשוב מכל – המניע ללמידה הוא... סקרנות פשוטה.

 

מדוע למידה מסוג זה איננה "ממריאה" בין כתלי האוניברסיטאות? אינני חושבת שהמוסדות האקדמיים יוכלו "לחיות בשלום" עם למידה שאיננה דיסציפלינארית בעליל, אך יתכן שלמידה בלתי פורמאלית בסביבות מתוקשבת יכולה להיות מאומצת על ידי מוסדות להשכלה גבוהה, ובמיוחד על ידי המכללות להכשרת מורים – כסביבה שבה תתקיים למידה לאורך חיים, אחרי שהמתכשר להוראה או הסטודנט כבר מזמן זכו בתעודה של התואר הנכסף.    

 

ביבליוגרפיה (עברית)

§         אוריון ס., קהילות לומדים, למורה המדריך, משרד החינוך התרבות והספורט, לשכת ההדרכה בירושלים, גיליון מס' 20, עמ' 4-9 (אוגוסט 2003).

§         ארצי צ., (קסנדרה), מנהלת פורום "שירה וכתיבה יוצרת", הכרות ושיחות אישיות, 2004.

§         בירנבוים, מ., פורום מקוון, קובץ Word ניתן להורדה, אפריל 2005,
(http://learn.snunit.k12.il/snunit/lashon/upload/teachers/forum.doc (url:  

§         הורוביץ, ג'., קהילה באינטרנט, למידה באינטרנט והמרחק (הלא כל כך קטן) שביניהן, למורה המדריך, משרד החינוך התרבות והספורט, לשכת ההדרכה בירושלים, גיליון מס' 20, עמ' 10-13 (אוגוסט 2003). (ניתן להורדה: http://web.macam.ac.il/~jhurvitz/kehila-lemida.htm  (url:.

§         כהן, ר., "לעשות כביסה" או "לחפוף בשמפו", קבוצת דיון בפורום וירטואלי כחלופה בהדרכה של מחקר פעולה, (נוסח ראשון ממאמר בכתיבה), מרץ 2001. (בתוך אתר בית ברל, מכון מופ"ת.
http://web.macam98.ac.il/~olzang/sv/action/rimona/rimona.htm  (url:

§         קייני, ש., קהילת לומדים, קידום מורים והפיכתם ללומדים, בתוך: במכללה (עורך: שי אהרון), מחקר איכותני בחקר החינוך, (2000).

 

ביבליוגרפיה (אנגלית)

§         Beller, M., Or, E., The Crossroads between Lifelong Learning and Information Technology, A Challenge Facing Leading Universities, JCMC 4, Dec. 1998 (Available at url: http://www.ascusc.org/jcmc/vol4/issue2/beller.html)

§         Guri-Rosenblit, S., Paradoxes and Dilemmas in Mannaging E-Learning in Higher Education, Univercity of California, paper CSHE7'03, 2003 (Available (pdf) at url: http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=cshe)

§         Orgad, S., Narrativisation and Storytelling in the Online Communication of Women with Breast Cancer, Thesis - Department of Sociology, London School of Economics and Political Science, UK. (Word document. Available at url: http://infosoc.haifa.ac.il/kennes/Shani1.doc, 1.2004).

§         Chayko, M., (Review for:) The Internet in Everyday Life, edited by Wellman, B., & Haythornthwaite, C., Oxford, UK: Blackwell Publishing, 2002. 588 pp. (PDF Document, Available at url: www.chass.utoronto.ca/~wellman/publications/chayko/Review%20-%20The%20Internet%20in%20Everyday%20Life.pdf , 1.2004).

§         Vygotsky, L. S., The development of higher processes, In M. Cole, S. Scribner, V. John-Steiner & E. Souberman (Eds). Mind in Society (pp. 92-104). Cambridge, MA: Harvard University Press (1978).

 

וובלוגרפיה

§         מוסף.נט, מגזין אינטרנטי, טרולים ברשת, (פברואר 2003).
 http://musaf.net/search/1120.htm  url:

§         שירה וכתיבה יוצרת, אתר הפורום, "תפוז אנשים", דף ראשי, (ינואר 2004).
url: http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?id=33