שימוש בטכנולוגיות  מודרניות  בהוראת קורסים מתמטיים

ד"ר ניצה דוידוביץ, פרופ' אלכסנדר דומושניצקי-   המכללה האקדמית יהודה ושומרון

 רציונאל

קורסי המתמטיקה במוסדות אקדמיים רבים משמשים כקורסי חובה בפקולטות ובמחלקות שונות. נושאי הלימוד נלמדים בהיקפים ובדרגות קושי שונים.

אחד הדברים החשובים ביותר בלימוד המתמטיקה הוא עבודה עצמית של כל סטודנט. כיום חלק משמעותי של הסטודנטים מתחילים בעבודה זו רק בסיום הסמסטר, לקראת הבחינות. אחת הסיבות לכך נעוצה בעובדה שהסטודנטים, במיוחד הלומדים בשנה א' אינם בשלים לארגן את עבודתם העצמית בזיקה לחומר, הנלמד באופן פרונטאלי.

האם אפשר לעזור להם בארגון עבודה עצמית? בפרויקט זה אנו מציעים מספר כלים המאפשרים לסטודנטים לעבוד באופן אינדיבידואלי בלימודי המתמטיקה, בנוסף למסגרת הקורסים הפרונטאליים במכללה.

 

מערך מחקר

המחקר נעשה במכללה האקדמית יהודה ושומרון במספר קורסים:

1.       חשבון אינפיניטסימלי – רמה א' {מקצועות הנדסה (פרט לחשמל ואלקטרוניקה ומכטרוניקה) ומקצועות מדעי הטבע)}.

2.       חשבון אינפיניטסימלי – רמה ב'  {מקצועות חשמל ואלקטרוניקה ומכטרוניקה}. 

3.   משוואות דיפרנציאליות, משוואות דיפרנציאליות רגילות ומשוואות דיפרנציאליות חלקיות.

4. מתמטיקה לכלכנים.

כל הקורסים המוצעים הם קורסי חובה לסטודנטים בשלוש פקולטות. הסטודנטים בכל הפקולטות לומדים את הקורס במתמטיקה לפי אותו סילבוס ולפי אותו סדר הנושאים הנלמדים ובאותו קצב. דבר זה יאפשר להשתמש ביתרונות של כלים מודרניים בלימודים כגון חומר לימוד באתרים ב- INTERNET, מבחנים ממוחשבים וכו'.

אחד הדברים החשובים ביותר בהצלחה של התכנית הוא הסכמה עקרונית של ראשי מחלקות ותאום בין חברי סגל המלמדים אותו קורס שכן המחלקה למדעי המחשב והמתמטיקה במכללה נותנת קורסי שרות בקורסי חובה לסטודנטים בשלוש פקולטות.

המודולות שייכללו בתוכנית: אתרי הקורסים, מבחנים ממוחשבים לכל סמסטר, תוכנת הדרכה, מערכת שעות קבלה מול המחשב ואולימפיאדה ממוחשבת במתמטיקה.

על מדדי הצלחה

אנו מציעים שני סוגי מחקרים לבדיקת קורסים בלמידה מקוונת:

א. השוואה בין למידה מקוונת לבין למידה פרונטאלית שתיערך בקרב סטודנטים ומרצים באותם קורסים שמועברים בשתי הדרכים ובשתי הפקולטות.

ב. זיהוי מאפיינים של הסטודנט והמרצים המתאימים להוראה מקוונת.

 

1. השוואה בין למידה מקוונת לבין למידה פרונטאלית

אוכלוסיית המחקר: סטודנטים ומרצים למספר קורסים שיועברו בשתי הדרכים ובשתי הפקולטות. הקורס בארגונומיה בפקולטה להנדסה ובביה"ס למדעי הבריאות יינתן כקורס פרונטאלי וכקורס מקוון משותף לשתי הפקולטות. יבחרו קורסים נוספים שיועברו בהוראה מקוונת ובהוראה פרונטאלית.

תיערך השוואה בין סטודנטים בסטודנטים הנ"ל.

א. בדיקות אצל הסטודנטים

המדדים האפשריים לבדיקה:

מדדים הקשורים לקורס המקוון: מספר הכניסות למערכת במהלך הסמסטר, מספר הודעות בקבוצות דיון, מידת השימוש באתר, ובחומרים באתר, מספר הודעות שנשלחו על ידי הסטודנט, איתור בעיות טכניות ואחרים והמידה בה נזקק לעזרת המרצה בעבודת הסטודנט

תחושת שייכות – תימדד באמצעות שאלון.

הערכת הקורס- יבנה שאלון של שביעות רצון של סטודנטים בקורס, שיבדוק את: מידת הביצוע של מטלות הקורס, השפעת הקורס על הרגלי הלמידה, המידה בה תרם הסטודנט לעמיתים בקורס והמידה בה נתרם הסטודנט על ידי העמיתים בקורס.

 

ב. בדיקות אצל המרצים - הבדיקות אצל המרצים יערכו באמצעות שאלון חצי פתוח שיכלול שאלות הקשורות לתחושת שייכות (יימדד באמצעות שאלון), קשר ומידת ההיכרות עם הסטודנטים, שביעות רצון מהקורס ושאלות שונות בנושאים הקשורים לתכני הקורס, לסטודנטים והשוואה עם קורסים לא מקוונים שאותו מרצה מלמד.

 

2. למי מתאימה הלמידה המקוונת – מבחינת סטודנטים ומרצים

אוכלוסיית המחקר: כל תלמידי ומרצי המכללה בפקולטות השונות.

א. זיהוי המאפיינים של הסטודנט המתאים ללמידה מקוונת

יערך מיפוי של מיומנויות הנדרשות להשתתפות בקורס. איתור למי מתאימה הלמידה המקוות. על אילו צרכים עונה הלמידה המכוונת (למשל, סטודנטים שעובדים). בדיקת מאפייני הסטודנט ומאפייני הקורס כמתאימים להוראה מקוונת. בדיקת התאמה של קורסים לפי פקולטה להוראה מקוונת.

 

ב. זיהוי המאפיינים של המרצה המתאים ללמד בלמידה מקוונת

מי הם המרצים המתאימים ללמד בהוראה מקוונת, בדיקת מאפייני הסטודנט ומאפייני הקורס כמתאימים להוראה מקוונת, בדיקת התאמה של קורסים לפי פקולטה להוראה מקווננת.