למידה שיתופית בסביבה מתוקשבת:

הערכת סביבות לימודים וירטואליות  המאפשרות שיתוף פעולה אפקטיבי בין סטודנטים

ד"ר דינה גורן-בר, טל גורי - אוניברסיטת בן-גוריון

 

עבודת מחקר זו מציעה שיטת הערכה חדשנית לתהליך הלמידה השיתופית המורכבת מארבעה מימדים: תהליך, סביבה, תוכן ומבנה. כל אחד מהמימדים מעריך פן שונה בתהליך הלמידה השיתופית. במטרה לבחון את שיטת ההערכה המוצעת פיתחנו סביבה שיתופית מתוקשבת אשר אגרה את כל התנועות שבוצעו בה.

הניסוי נערך בסביבה שיתופית א-סינכרונית במסגרת אתר הקורס לממשקי אדם מחשב במחלקה להנדסת מערכות מידע, באוניברסיטת בן-גוריון. השיטה שימשה להערכתן של שתי משימות שיתופיות אשר נתנו במסגרת הקורס. הקורס כלל 84 סטודנטים שחולקו לקבוצות של 3-5 זוגות משתתפים.

פותח שאלון להערכת שביעות רצונם של הסטודנטים מהתהליך השיתופי בסביבה המתוקשבת. כמו כן, בנינו מדד חדש, "שאלון סוציומטרי שיתופי", למדידת שיתוף הפעולה בין הסטודנטים ומידת מעורבותם בביצוע המשימות.  בנוסף, עשינו שימוש בשאלון SUS  על מנת להעריך את דרגת השימושיות של הסביבה השיתופיות הממוחשבת שפותחה על ידינו.

שיטת ההערכה המוצעת מתבססת על עיבוד הפעילויות המתרחשות בעת השימוש בסביבה הלימוד השיתופית, עיבוד נתונים כמותי יחד עם ניתוח איכותי ואנליזה של רשת הקשרים החברתיים SNA - הנוצרת במהלך ביצוע המשימה השיתופית.

ממצאי המחקר מראים כי הסטודנטים מעדיפים לשתף פעולה בקבוצות קטנות יותר שאינן עולות על ארבעה משתתפים או לחלופין לעבוד לבד מאשר לעבוד בקבוצות גדולות יותר. ציון השימושיות הממוצע שניתן לסביבה השיתופית היה משביע רצון. כמו כן, ככל שהשתפר שיתוף הפעולה בין הסטודנטים השתפרה אף רמת התכנים בהם דנו במסגרת הפורום הווירטואלי ממתן משובים קצרים לדיון בסוגיות לימודיות מעמיקות. גם מצאנו כי אצל רוב הקבוצות, ההידברות בין חברי הקבוצה במסגרת קבוצת הדיון הווירטואלית היתה די אינטסיבית אולם לא היתה איטרקאציה מלאה בין כל חברי הקבוצה ולכן מבנה קבוצות הדיון היה גרף מכוון חלקי (incomplete directed graph).

לסיכום, שיטת ההערכה והכלים במחקר זה, שואפים לתת מענה לצורך באמצעים חדשניים על מנת להעמיק את המחקר באינטראקציה האנושית המתרחשת במהלך למידה שיתופית בסביבה מתוקשבת.