אתרים וירטואליים בקורסים להוראת סטודיו בלימודי אדריכלות -  

התייחסות כללית והתייחסות למדע הנדסה וטכנולוגיה בלימודי הסטודיו

ד"ר אבי מוסרי – אוניברסיטת תל-אביב

 

תהליך הכשרת אדריכלים במערכות האקדמיות בארץ ובעולם הינו תהליך מורכב הכולל חשיפה למגוון מקצועות מתחומים שונים אומנות, מדע, הנדסה, טכנולוגיה ועוד.  תהליך לימודי זה כולל בין השאר שני סוגים עיקריים של קורסי לימוד: קורסים פרונטליים וקורסי סטודיו. 
הקורסים הפרונטליים מאופיינים בדרך כלל בחשיפת הסטודנטים לחומר לימודי הנלמד בהרצאה פרונטלית בכיתות לימוד. קורסים אלו, שהינם קורסים המתמקדים בדרך כלל בנושא או בסוגייה ספציפית, אמורים להוות קורסים תומכים לפעילות הלימודית המתבצעת בקורסי הסטודיו.
לעומת הקורסים הפרונטליים,  קורסי הסטודיו הינם קורסים אינטגרטיביים ובינתחומיים באופיים, ובהם אמור הידע הנרכש בקורסים הפרונטליים לבוא לכלל "היתוך" ולהגיע ליצירה ארכיטקטונית אינטגרטיבית וכוללנית.  בקורסי הסטודיו מתבצע הלימוד, בדרך כלל, בקבוצות קטנות יחסית על ידי מנחה, בחלל סטודיו משותף, תוך הנחיות אינטראקטיביות - אישיות וקבוצתיות. ההנחיות מתבצעות על ידי שימוש משמעותי בשפה חזותית – גרפית ותלת מימדית ובשפה מילולית. אחד הצירים המרכזיים ביותר של לימוד זה הוא התמודדות עם בעיה תכנונית – פרויקט - ההולך ומשתנה, מבחינת מורכבותו לאורך השנים. בתהליך הלימוד בסטודיו, קיימת חשיבות רבה ל"כימיה האנושית" המתפתחת בתוך קבוצת הלימוד.
למרות חשיבותה של "כימיה אנושית" זו להצלחת הלימוד בסטודיו, הקמת אתר וירטואלי במסגרת קורס הסטודיו,  עשויה לתרום לשיפור רמת ההוראה בסטודיו. נוכח זאת חשוב להמשיך לפתח מתודולוגיות הוראה המתייחסות לאתרים וירטואליים בקורסי סטודיו במקביל לפיתוח מתודולוגיות המתייחסות לאתרים במסגרת קורסים פרונטליים, כחלק מפעילות רחבה יותר הקשורה למהפיכת המידע. במסגרת הנוכחית נפרסים מישורי פעילות אפשריים בהפעלת אתר וירטואלי בקורסי סטודיו. פריסה זו כוללת התייחסות לצרכים הספציפיים האופייניים והייחודיים לצורת הלימוד בסטודיו, להבדיל מצורת הלימוד הפרונטלית.  בין השאר כוללים מישורים אלו היבטים הקשורים ביצירת בסיס מידע מקדים לקורס הסטודיו על ידי המנחה (הכולל חומר רקע תכנוני לפרויקט), עידכון בסיס המידע כגוף אורגני המתפתח הן על ידי המנחה והן על ידי הסטודנטים, בהתאם להתפתחות וההתקדמות התכנונית של הפרויקטים השונים בקורס, אפשרות להנחיית סטודיו באופן אינטראקטיבי תוך שימוש בתקדימים ואפשרות ליצירת דינמיקה קבוצתית. כל אלו בהתייחסות כללית ובהתייחסות ללימודי מדע, הנדסה וטכנולוגיה בהוראת הסטודיו.   

 

 

רשימת מקורות רקע נבחרים:

 

Kalay Yehuda E. 2004. Architecture's new media. The MIT Press. 

 

Mosseri,  A. 2005. Using The Internet for the Development of Scientific, Engineering and Technological (SET) Thinking in Architectural Studies. The 3rd International Conference on Innovation in Architecture, Engineering and Construction (AEC). 15th-17th June 2005 at the World Trade Centre in Rotterdam, The Netherlands. (Paper accepted).

 

Rowe, Peter G. 1995 (1987). Design Thinking.  The MIT Press

 

Morgan K.,  Brebbia C.A., Sanchez J., Voiskounsky A. (Ed.) 2004.  Human perspective in the internet society: culture, psychology and gender.  WIT press.