השוואה בין-מחלקתית בשימוש ב- HighLearn

מבחינת היקף ועומק

גלי נווה , ד"ר דורית טובין , פרופ' נאוה פליסקין – אוניברסיטת בן-גוריון

 

מאז החלה הטמעת מערכת HighLearn באוניברסיטת בן גוריון, עלה מספר הקורסים הפעילים בה מ- 16 בסמסטר הראשון להטמעה לכ- 950 בסמסטר הנוכחי, כשקצב עליית היקף השימוש ועומקו שונים בין מחלקות. למשל,  בעוד בחלק מהמחלקות בפקולטה להנדסה היקף השימוש נשאר נמוך, בכמחצית מהמחלקות הייתה עליית היקף משמעותית.

 

בין האחרונות נמנית המחלקה להנדסת תעשיה וניהול. בתחילת שנת הלימודים תשס"ג הוחלט לבצע במחלקה תהליך הטמעה מסודר של מערכת HighLearn בעקבות הטמעה ניסיונית (pilot). בעקבות זאת, עלה שיעור האתרים הפעילים במחלקה מכ - 10% בתקופת הניסוי, ל- 85%  בסמסטר הראשון בתשס"ג ולמעלה מ- 95% בסמסטר ב' תשס"ה. במחלקות אחרות בפקולטה להנדסה, אחוז הקורסים בעלי אתרים פעילים היום נע בין 7% עד 90%. יתכן שההחלטה המנהלתית במחלקה להנדסת תעשיה וניהול ותהליך ההטמעה המסודר בעקבותיה מסבירים את היקף השימוש הגבוה יותר מאשר במחלקות אחרות, המתאפיינות אף הן באוריינות מחשב גבוהה. עם זאת, כיון שהיקף השימוש במערכת עולה בהתמדה גם במחלקות האחרות ונראה שבמוקדם אן במאוחר תגענה רובן להיקפי שימוש דומים להנדסת תעשיה וניהול, נראה שההחלטה המנהלתית ותהליך ההטמעה המסודרת זרזו בהנדסת תעשיה וניהול את קצב אימוץ המערכת אשר היה איטי יותר במחלקות האחרות.

 

גם מבחינת עומק השימוש במערכת, המאופיינת ברמת הפעילות האינטראקטיבית עם הסטודנטים, הקדימה הנדסת תעשיה וניהול את רוב המחלקות אחרות בפקולטה להנדסה. כבר בראשית הטמעת המערכת במחלקה, נעשה בכ- 10% מהאתרים שימוש ביכולות האינטראקטיבית, כגון קבוצות דיון. לעומת זאת, במחלקות אחרות השימוש ביכולות האינטראקטיביות החל ברמה נמוכה יותר. כיום עומק השימוש בפקולטה עומד בממוצע על כ- 13% והנדסת תעשיה וניהול אינה נבדלת ממחלקות אחרות.

 

המחלקה להנדסת תעשיה וניהול השיגה עלייה מתמדת רבה יותר ממחלקות אחרות בהיקף השימוש אך לא בעומק השימוש. ייתכן שניתן היה לתכנן מראש תהליך הטמעה, עם דגש רב יותר על עומק השימוש, או לשנות באופן דינמי את תהליך התמיכה במשתמשים כדי להגביר את המוטיבציה להעמיק את השימוש.