ועדות הכנס

ועדת התכנית
פרופ' מרדכי שחם, אוניברסיטת בן-גוריון - יו"ר הועדה ויו"ר הכנס
ד"ר סימון מורן, אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר יצחק נודלר, שנקר
ד"ר דוד פונדק, מכללת אורט בראודה
ד"ר גילה קורץ, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר גלעד רביד, האוניברסיטה הפתוחה
פרופ' מיקי רונן, מכון אקדמי טכנולוגי חולון
יהודית רם, אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר יוסי רענן, המכללה למנהל
ד"ר סיגל שר - מנהלת מיט"ל
פרופ' דב תאני, אוניברסיטת תל-אביב - יו"ר מיט"ל

ועדת הארגון
שמואל גרובר, אוניברסיטת בן-גוריון - יו"ר הועדה
יהודה האוזנר, אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר סיגל שר - מנהלת מיט"ל