הכנס השנתי החמישי של מיט"ל (27.6.07)

הכנס הארצי השנתי החמישי של מיטל  "תקשוב בהוראה האקדמית", ע"ש פרופ' נחמיה לבציון התקיים במכון

הטכנולוגי חולון.

בכנס הושם דגש על הצגת פרויקטים שפותחו במסגרת הקול הקורא השני של ות"ת.

חברי הסגל האקדמי וכל המתעניינים בתקשוב ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ מוזמנים להשתתף  בכנס.

 הכנס כלל:

§         הרצאות מוזמנות

§         הרצאות בנושא שילוב תקשוב בהוראה אקדמית בישראל

§         תערוכת פוסטרים/מצגות

 

לאתר הכנס