יום רביעי, יא' בתמוז, 27 ביוני 2007

מכון טכנולוגי, חולון, גולומב 52, חולון

 

 

תוכנית הכנס

9:00-9:45

התכנסות ורישום – בניין 6

9:45-10:15

ברכות

פרופ' דוד מרון – נשיא מכון טכנולוגי חולון,

מר גוריון מלצר – יו"ר ועדת התקשוב של ות"ת,

פרופ' מרדכי שחם – יו"ר מיט"ל

10:15-11:00

הרצאות אורח

MERLOT – A Faculty Resource for Online Teaching and Learning – Dr. Sorel Reisman - Managing Director, MERLOT, California State University

11:00-11:15

הפסקת קפה

11:15-13:00

הרצאות מליאה – אודיטריום, בניין 6

 

למידה פעילה במבט מוסדי

שמריהו רוזנר – מכללת ברואדה

 

תמורות בהיסטוריה של כדור הארץ – קורס מקוון במלואו

חיים בנימיני ודורית קורןגרין – המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה, אוניברסיטת בן גוריון

 

עיצוב מחדש של קורסים והתאמתם להוראה מקוונת

יעל שטימברג, יהודית רם, רגינה ישראלי – אוניברסיטת תל-אביב

 

שיתופון

מיקי רונן, דן כהן, נוהר רז, - טכנולוגיות למערכות למידה, מכון טכנולוגי חולון

 

מודל חישובי להערכת עלות-תועלת ההוראה המקוונת

ענת כהן ורפי נחמיאס – בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב

13:00-13:45

הפסקת צהריים ופוסטרים

13:45-15:00

מושבים מקבילים – חלק א'

15:00-15:15

הפסקת קפה

15:15-17:00

מושבים מקבילים – פרויקטי קול קורא 2

כל ההרצאות למעט הרצאת האורח תתקיימנה בעברית