13:15-15:00  מושבים מקבילים

 

 

1. מודלים ואסטרטגיות  בקורסים מתוקשבים – אולם זוננפלד

    ----------------------------------------------------------------------------

    פרופ' עמנואל גרינגרד, שנקר – יו"ר

 

תיקשוב בכוונה תחילה: מודל קונסטרוקטיביסטי ללמידה מתוקשבת באקדמיה: קורס מקוון מזן חדש באוניברסיטה הפתוחה 

פרופ' יורם עשת, לילך צ'רנוביץ, עדנה טל, איתי הראבן  - האוניברסיטה הפתוחה

 

מודל להוראה ולמידה גמישים בקורס מקוון רב משתתפים

ד"ר רפי דודזון, נסים זוהר, ד"ר דיתה פישל - המכללה לחינוך ע"ש קיי

 

הכיוון האופטימאלי בהוראה: קיוון מלא או קיוון חלקי  [למצגת] 

יצחק גילת - מכללת לוינסקי לחינוך

ד"ר רחל שגיא - מכללת לוינסקי לחינוך ואוניברסיטת בר אילן

 

מרכז מתוקשב ללמידה פעילה  [למצגת] 

דר' דוד פונדק, דר' שמריהו רוזנר, דר' אריה מהרשק - המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

 

The Double Blend - שילוב של רובד עיוני מתוקשב בהוראת צילום מעשית

שלמה אברהמוב - מכון אקדמי טכנולוגי חולון

 

 

2. אספקטים המשפיעים על יעילות הלמידה ועיצובה – אולם 245

    ----------------------------------------------------------------------------

     ד"ר יעל קלי, הטכניון – יו"ר

 

עמדות סטודנטים בבית ספר למינהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן כלפי לימוד בקורס מתוקשב במלואו

[למצגת] 

פרופ' ג'פרי קנטור, ד"ר גילה קורץ - אוניברסיטת בר-אילן

 

שימוש במאגר עקרונות עיצוב כמסגרת רעיונית לניתוח אתר מלווה קורס והשפעתו על הלמידה  [למצגת] רחל לוין-פלד, ד"ר יעל קלי - הטכניון

 

השפעת סגנונות חשיבה על תפקודי למידה בסביבה טכנולוגית וירטואלית  [למצגת] 

ד"ר דן בוכניק, גולן כרמי - אוניברסיטת בר אילן 

 

הזיקה בין תמיכות מרצה ובין חשיבה מטה-קוגניטיבית של סטודנטים בפורום מתוקשב  [למצגת] 

ד"ר ריקי רימור,  ענת קלעי - אוניברסיטת בן-גוריון

 

האדם החושב בסביבות ידע  דיגיטאליות

יפה בן-עמי, פרופ' דוד חן – אוניברסיטת תל-אביב

 

 

3. היבטים מערכתיים – אולם 221

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    רימון לוי, המכללה האקדמית ספיר – יו"ר

 

שיקולים משפטיים בקביעת מדיניות להוראה מתוקשבת  [למצגת] 

 ד"ר ויקטור ח. בוגנים - מכללת שערי משפט ואוניברסיטת חיפה

 

נגישות מערכות למידה מתוקשבות לאנשים עם מוגבלויות  [למצגת] 

גילה גרטל-חסון - איגוד האינטרנט הישראלי

 

ניצול משאבי הוראה בקרב סטודנטים בסביבות למידה שונות  [למצגת] 

 

ד"ר פול גורסקי, ד"ר אבנר כספי, וד"ר ענבל טובי-ערד - האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' ריקרדו טרומפר  - אוניברסיטת חיפה

 

"הטמעה"    "חדשנות" [למצגת] 

ליאת גרנות-דדון  -   המכללה האקדמית ספיר

 

טובים השניים מן האחד - הוראה משותפת בקורס בין-מוסדי מקוון  [למצגת] 

ד"ר נילי מור – מכללת לוינסקי לחינוך

ד"ר רפי דודזון – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

 

 

4. כלים ויישומים בהוראה מתוקשבת – אולם 210

    ----------------------------------------------------------------------------------------

    פרופ' יאיר זרמי, אוניברסיטת בן-גוריון – יו"ר

 

מחשבים ניידים אלחוטיים ככלי ליישום למידה פעילה באולמות הרצאה גדולים

ד"ר מירי ברק - אוניברסיטת חיפה

 

מודל לאבטחת בחינה מבוזרת

תומר פטרון, ד"ר אריאל פרנק - אוניברסיטת בר-אילן

 

כלים סמיוטיים להערכת טקסטים מתמטיים אלקטרוניים  [למצגת] 

וג'יה דאהר - אוניברסיטת חיפה

 

מערכת מקוונת מבוזרת מבוססת אינטרנט לתמיכה בהוראת היסטולוגיה בפקולטה למדעי הבריאות

עקיבא ליבוביץ, ד"ר אורן טומקינס, ד"ר מיכל הרשפינקל - אוניברסיטת בן-גוריון

שיתוף ידע בבניית מאגר תכנים איכותי - תשתית לניהול ופיתוח סביבת למידה מתוקשבת

ד"ר רינה גפני -  מכללת בית ברל