ועדת התוכנית

 

דר' דני בן-צבי

אוניברסיטת חיפה

יו"ר ועדת התוכנית

פרופ' מרדכי שחם

מיט"ל, אוניברסיטת בן-גוריון

יו"ר מיט"ל

דר' אביגיל ברזילי

הטכניון

 

פרופ' רפי נחמיאס

אוניברסיטת תל-אביב

 

פרופ' יורם עשת

האוניברסיטה הפתוחה

 

דר' דוד פונדק

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

 

דר' דבורה פרץ

אוניברסיטת בן-גוריון

 

דר' גילה קורץ

אוניברסיטת בר אילן

 

דר' יעל קלי

הטכניון

 

פרופ' מיקי רונן

דר' סיגל שר

המכון הטכנולוגי חולון

מחב"א

 

 

אלי שמואלי

מיט"ל

מנהל מיט"ל

דר' משה שנר

יהודית רם

אורנים

אוניברסיטת תל אביב

 

 

שי שפילר

אוניברסיטת חיפה

יו"ר ועדת הארגון

 

 

 

ועדת הארגון

 

 

 

 

 

שי שפילר

אוניברסיטת חיפה

sspieler@univ.haifa.ac.il

04-8288053

יו"ר הועדה

אלי שמואלי

מיט"ל 

eli@mail.iucc.ac.il

03-6460550

מנהל מיט"ל

מיכאל קונג'ה

אוניברסיטת חיפה

 

04-8249528

אגף מיחשוב 

אלכסי פרימנקו

אוניברסיטת חיפה

 

04-8288253

 

טל דניאל

אוניברסיטת חיפה

 

04-8288253

 

אורטל קומא

אוניברסיטת חיפה

okome@univ.haifa.ac.il

04-8288253

מרכזת ועדת הארגון