אוניברסיטת חיפה היחידה להוראה נתמכת מחשב מיטל

הגשת תקצירים (אנא הגישו את התקצירים בהתאם להנחיות ההגשה):
למסמך הנחיות ההגשה...

*שם משפחה
*שם פרטי
תואר אקדמי
*דואר אלקטרוני
*טלפון / נייד
*מוסד אקדמי / ארגון
קובץ מצורף (בפורמט DOC)
קובץ מצורף נוסף (בפורמט DOC)