אוניברסיטת חיפה היחידה להוראה נתמכת מחשב מיטל

קול קורא להגשת הצעות לכנס מיט"ל 2008

 

הכנס הארצי השנתי השישי של מיט"ל, על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל, ייערך השנה באוניברסיטת חיפה, ביום רביעי, ה' באב תשס"ז, 6/8/2008. הכנס יתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים הקיימים בהוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובסימון כיווני התפתחות לעתיד לבוא. הכנס הוא מפגש ארצי חגיגי רב משתתפים הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל. הכנס מהווה הזדמנות מיוחדת במינה למפגש מקצועי פורמלי ובלתי פורמלי של כל המעורבים במעשה ההוראה והלמידה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה. הכנס יכלול הרצאות בפורמטים שונים בנושא שילוב תקשוב בהוראה אקדמית בישראל, תערוכת פוסטרים ומצגות, שולחנות עגולים לפי תחומי עניין והתמקצעות, סדנאות, תצוגות מסחריות, ועוד. הכנס יאפשר מגוון הזדמנויות למפגשים חברתיים ומקצועיים באווירה נינוחה ונעימה. הכנס יתארח בבניין רבין (אוניברסיטת חיפה) המאפשר לקיים את כל הפעילויות של הכנס במתחם מרווח אחד.

בראש ועדת התוכנית יעמוד השנה דר' דני בן-צבי (dbenzvi@univ.haifa.ac.il), ראש היחידה להוראה נתמכת מחשב באוניברסיטת חיפה, ובראש ועדת הארגון יעמוד מר שי שפילר (sspieler@univ.haifa.ac.il), מנהל מרכז התמיכה בהוראה מתוקשבת באוניברסיטת חיפה. ניתן למצוא פרטים נוספים באתר הכנס: http://meital.iucc.ac.il/conf2008.

 

 

חברי הסגל האקדמי וכל המתעניינים

בתקשוב ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ

מוזמנים להשתתף בכנס מיט"ל 2008!

 

 

מטרות הכנס

כנס מיט"ל 2008 יעסוק בשאלה כיצד ההוראה האקדמית משתנה בעקבות השימוש בטכנולוגיות ידע מתקדמות ובהתבוננות ביקורתית בהשפעות השימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות על סטודנטים, מרצים והמערכת האקדמית בכללותה. הכנס נועד לתרום לקידום ההוראה המקוונת בהשכלה הגבוהה בארץ ולהוות מפגש אינטלקטואלי וחברתי לשותפים בעשייה הטכנו-חינוכית ולאלה השוקלים להצטרף אליה.

מטרות הכנס הן:

1.       לעודד את השיח בין כל העוסקים בהוראה אקדמית בסביבות של טכנולוגיות למידה וידע.

2.       להצמיח קהילה מקצועית של כל המעורבים בהוראה ובלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה.

3.       להציג חידושים, הצלחות ואתגרים בהטמעה ובהפעלה של הוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה.

4.       להפיץ חומרים ורעיונות חדשים שפותחו בארץ ובעולם ולהציג את הנעשה באוניברסיטאות ובמכללות השונות.

5.       לדון במחקרים על תהליכי הוראה ולמידה בסביבות עתירות טכנולוגיה בחינוך הגבוה.

6.       לקדם שינויים תרבותיים, פדגוגיים וארגוניים בתפיסה של ההוראה המקוונת בהשכלה הגבוהה.

7.       להרחיב את קהל המתעניינים בלמידה מתוקשבת בקרב אנשי הסגל האקדמי.

תוכנית הכנס

הכנס יכלול מגוון פעילויות, שייתנו מענה הולם ואיכותי לתחומי העניין של קהל המשתתפים:

§         הרצאות מפתח מוזמנות

§         הרצאות מוצעות מסוגים שונים (ראו פרטים למטה)

§         מפגשי "שולחן עגול" לפי תחומי עניין והתמקצעות

§         תערוכת פוסטרים ומצגות

§         סדנאות

 

קול קורא

ועדת התוכנית מזמינה הצעות להצגה במסגרת כנס מיט"ל 2008: (א) הרצאה מורחבת, (ב) הרצאת חשיפה, (ג) פוסטר או מצגת, (ד) מפגש "שולחן עגול", (ה) סדנא. להלן פרטים נוספים על כל אחד מהסוגים של תרומה אפשרית בכנס מיט"ל 2008.

א. הרצאות מורחבות (כעשרים דקות להרצאה)

1.       גישות ושיטות ראויות לציון בהוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה (best practices). נושאים לדוגמה: הפעלת לומדים בקורסים מתוקשבים, עידוד אינטראקציות בין לומדים ובין לומדים ומרצה, עצוב סביבה לימודית מקוונת, יישום של פדגוגיות למידה שיתופית, למידה פעילה.

2.       סוגיות בשילוב יישומים טכנולוגיים חדשניים בהוראה מתוקשבת. למשל: סימולציות, מציאות מדומה, מחוללי מבחנים, יישומי ווב 2.0, כגון, ויקי ובלוג.

3.       מחקרים על למידה והוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה. לדוגמה: השפעת התקשוב על יעילות הלמידה, היבטים שונים שנמצאו משפיעים על ההוראה והלמידה, הערכת לומדים בקורסים מתוקשבים, שינויים בהוראה ובלמידה. מבוקשים גם מאמרי סקירה (review) על חידושים בתחום ההוראה המתוקשבת בארץ ובעולם.

4.       פרספקטיבה מערכתית/ארגונית על שילוב מערכות הוראה מקוונות (ברמת הקמפוס ו/או הפקולטה). לדוגמה: שתופי פעולה בין/תוך מוסדיים, הכשרת סגל להוראה מתוקשבת, מדיניות מוסדית ואתגרים של מנהלי מערכות למידה, מודלים של עלות-תועלת, ניהול מידע, הפצת ידע.

5.       דו"ח מסכם על תוצרי פרוייקטים, שמומנו על ידי קרנות המחקר והפיתוח של מיט"ל (ההצעה תוגש באחריות מנהל הפרויקט).

 

ב.       מפגשי חשיפה (כעשר דקות להרצאה)

פורמט חדש זה של הצגות בכנס מיט"ל נועד לאפשר חשיפה קצרה של תוכניות המציגות חדשנות בשימוש בטכנולוגיות למידה בהשכלה הגבוהה.

נשמח לקבל הצעות איכותיות החושפות תוכניות לימודים, תוכנות וכלים, אשר יוצגו במסגרת חדשה זאת של הצגה בכנס מיט"ל.

  

ג.        פוסטרים ומצגות

תערוכה של פוסטרים ושל מצגות תתקיים השנה באזור מרכזי של מתחם הכנס. אנו מזמינים הצעות לפוסטרים ולמצגות במגוון נושאים הקשורים להוראה ולמידה מקוונים בהשכלה הגבוהה. נושאים לדוגמה: יוזמות לשילוב התקשוב בהוראה האקדמית, תוצאות ראשוניות של מחקרים על למידה מתוקשבת, כלים חדשים שפותחו, וכדומה. חשוב להדגיש כי ההצגה של הפוסטרים והמצגות תהיה חלק בלתי נפרד מן התוכנית ולא תדחק לקרן זווית של האירועים המתוכננים.

 

ד.       מפגשי שולחן עגול (כעשר דקות להצגה)

השנה יתקיימו לראשונה במהלך הכנס גם מספר מפגשי "שולחן עגול", שיוקדשו לנושאים טכניים הקשורים להוראה מרחוק. הכוונה לאפשר לצוותים הטכניים, אשר אחראים על תפעול הכלים והמערכות המתוקשבות במוסדות השונים, לקיים דיון בנושאים בוערים הקשורים לעבודתם היום-יומית. למשל: אבטחת שרתים, תחזוקת שרתים, גיבויים, הפעלת מערכות שידור (ועידות וידיאו), וכדומה. לכל מפגש "שולחן עגול" ימונה איש מקצוע מאחד המוסדות שישמש כמנחה. כל משתתף יוכל להעלות סוגיות בעלות שייכות לעניין ולהציגם במשך עשר דקות. אחר כך יתקיים דיון חופשי בנושאים שהוצגו.

נשמח לקבל הצעות להצגות קצרות (עשר דקות) בתחומים רלוונטיים במסגרת מפגשי ה"שולחן העגול".

 

ה.       סדנאות (כשעה)

מספר סדנאות ייערכו במסגרת הכנס, או בכנס מקדים ביום שלפניו. הסדנאות, שייערכו בכיתות מחשבים, מיועדות לאפשר למשתתפים להתנסות ביישומים חדשים, בגישות הוראה ייחודיות, וכדומה.

נשמח לקבל הצעות לסדנאות באיכות גבוהה, שיש בהן פן של חדשנות פדגוגית וטכנולוגית.

 

פרסום תקצירים ומצגות

תקצירי ההצעות, שתתקבלנה להצגה בכנס, יפורסמו בספר הכנס ובאתר הכנס. כמו-כן מבחר מצגות תפורסמנה לאחר הכנס באתר הכנס (http://meital.iucc.ac.il/conf2008).

 

קריטריונים כלליים לשיפוט ההצעות

·       בהירות ההצעה

·       איכות ההצעה

·       רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס

·       מקוריות וחדשנות

·       תיקוף במקורות מידע

 


הנחיות להגשת ההצעות

יש להגיש הצעות נפרדות לכל אחד מהסוגים של תרומה לכנס, שפורטו לעיל. ההצעות תוגשנה באמצעות אתר הכנס בלבד בכתובת http://meital.iucc.ac.il/conf2008/form.htm. יש להקפיד על הנחיות ההגשה המפורטות להלן.

 

מבנה ההצעה

א.      דף שער

·         שם ההצעה

·         שמות המגישים ושיוכם המוסדי

·         דוא"ל וטלפון של מציג ההצעה בכנס

·         סוג ההרצאה (ראה רשימת סוגים לעיל)

ב.       תקציר

·         שם ההצעה

·         תקציר ההצעה

·         רשימה ביבליוגרפית

·         אם נחוץ: כתובת האתר הנדון בהצעה וסיסמת כניסה

·         אין להוסיף בחלק זה פרטים מזהים של כותבי ההצעה.

 

עריכת ההצעה

·         לכתיבת ההצעה, על שני חלקיה, יש להשתמש בקובץ תבנית (template), אותו ניתן להוריד מאתר הכנס, בכתובת http://meital.iucc.ac.il/conf2008/kol_kore/Meital_2008_template.doc.

·         אורך התקציר לא יעלה על 500 מילים (לא כולל רשימה ביבליוגרפית)

·      גופן   Arial גודל 12 (כותרות ב- bold)

·         רווח שורה וחצי

·         שוליים: 3 ס"מ מימין, 2 ס"מ לכיוונים האחרים

·         קובץ מסוג WORD 

הגשת ההצעה

·         יש להגיש את ההצעה, על שני חלקיה, עד 18.5.08 באמצעות מנגנון ההגשה, שנמצא באתר הכנס (http://meital.iucc.ac.il/conf2008).

·         בזמן הגשת ההצעה, יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההגשה האלקטרוני באתר הכנס.

 


לוח זמנים

18.5.08

המועד האחרון להגשת הצעות לכנס מיט"ל 2008

1.6.08

הודעה על תוצאות שיפוט ההצעות

15.6.08

הגשת תקצירים מעודכנים לפרסום באתר הכנס

27.7.08

הגשת מצגות, אשר יוצגו במסגרת הכנס ויפורסמו באתר הכנס

6.8.08

כנס מיט"ל השישי, אוניברסיטת חיפה

 

אנו מודים לכם על התעניינותכם, ומקווים לראותכם שותפים לחוויה האינטלקטואלית, התרבותית, והחברתית של כנס מיט"ל השישי באוניברסיטת חיפה ב- 6/8/08.

להתראות בחיפה!

 

דר' דני בן-צבי

פרופ' מרדכי שחם

שי שפילר

dbenzvi@univ.haifa.ac.il

shacham@bgu.ac.il

sspieler@univ.haifa.ac.il

יו"ר וועדת התוכנית

יו"ר מיטל

יו"ר וועדת הארגון