אוניברסיטת חיפה היחידה להוראה נתמכת מחשב מיטל
תוכנית כנס מיט"ל 2008

8:30 – 9:30

התכנסות ורישום

9:30 – 10:00

פתיחה וברכות

יו"ר: ד"ר דני בן צבי, אוניברסיטת חיפה

פרופ' יוסי בן-ארצי, רקטור אוניברסיטת חיפה

פרופ' מרדכי שחם, יו"ר מיט"ל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

10:00 – 11:00

הרצאות מליאה

יו"ר: ד"ר דני בן צבי, אוניברסיטת חיפה

 

"שימוש במשחקים ממוחשבים ומקוונים לצרכים ארגוניים, הדרכה ומחקר"

שיזף רפאלי, אוניברסיטת חיפה

 

"הוראה יעילה בהנדסת תהליך - מסימולציה לתיכון מפעל"  פרופ' דני לוין, טכניון

 

"שימוש במציאות מדומה ככלי חינוכי ושיקומי"

פרופ' תמר וייס, אוניברסיטת חיפה

11:00 – 11:15

הפסקת קפה  תצוגת פוסטרים  ותערוכה מסחרית

11:15 – 12:45

מושבים מקבילים I

12:45 – 13:45

הפסקת צהריים   תצוגת פוסטרים  ותערוכה מסחרית

13:45 – 15:15

מושבים מקבילים II

15:15 – 15:30

הפסקת קפה, תצוגת פוסטרים ותערוכה מסחרית

15:30 – 16:30

מושבים מקבילים III

16:30 – 16:45

הפסקת קפה

17:30– 16:45

מושב נעילה

אולם מליאה

יו"ר: ד"ר משה שנר, מכללת אורנים

האינטרנט כמדיום לחינוך והקניית השכלה- האם הכזיב?

דודי גולדמן, ידיעות אחרונות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17:30

סיום הכנס: להתראות בכנס מיט"ל 2009!