אוניברסיטת חיפה היחידה להוראה נתמכת מחשב מיטל

 

1. מושבים מקבילים 11:15–12:45, (I)

 

1.1   שימושי ווב 2.0–3.0 בחינוך (אולם המליאה)

יו"ר: פרופ' רפי נחמיאס, אוניברסיטת תל-אביב

 Web 2.0 כבסיס לפיתוח עצמי למידה

הדס וינברגר

מכון טכנולוגי חולון

Web3D – ­­עולמות וירטואליים בהשכלה הגבוהה: פוטנציאל אמיתי או רק אשליה?

חנן גזית

מכון טכנולוגי חולון

מבנים חברתיים בזירות פתוחות: חקר הויקי ביישומי חינוך בישראל

גלעד רביד

אוניברסיטת בן-גוריון

מבוא לעולמות וירטואליים אמיתיים ויישומם בלמידה אוניברסיטאית

סיון ישע

שנקר

רשתות חברתיות ומסרים מיידיים: אפיונים אישיים, יחסיים, ותרבותיים

גוסטבו מש, אילן תלמוד ואנאבל קואן-הסה

אוניברסיטת חיפה

ואוניברסיטת מערב אונטריו, קנדה

1.2 שילוב טכנולוגיות וגישות חדשניות בהוראה מתוקשבת (אולם ג')

יו"ר: פרופ' נאוה בן-צבי, מכללת הדסה

מערכת מקוונת למשוב תלמידים בזמן השיעור מבוססת על טלפונים ניידים

עמרם אשל, איתי מנחם ורפי נחמיאס

אוניברסיטת תל-אביב

שימוש במשאבים חישוביים בחקר השפה והוראתה

נורית מלניק

מכללת אורנים

מערכת בדיקת תרגילי תכנות

בעז בן משה וניצה דוידוביץ

מכללת אריאל

הוראת השפה הצרפתית בסביבת האינטרנט

איזבל דותן

אוניברסיטת חיפה

שימוש בווידאו מקוון לשיתוף והפצת ידע ברשת המצוינות האירופאית - Nano2Life

ז'ק ברוקס

אוניברסיטת תל-אביב

1.3 קורסים מתוקשבים לדוגמה (אולם ב')

יו"ר: פרופ' דן פלד, אוניברסיטת חיפה

סטודנטים לומדים פעילים באמצעות למידה מתוקשבת בקורס "התפתחות והתבגרות"

נורית קפלן תורן

אוניברסיטת חיפה

מדדי סימטריה רציפים – אתר ייחודי להוראה ולמחקר בכימיה

ענבל טובי-ערד, דינה עינות-יוגב ודוד אבניר

האוניברסיטה הפתוחה

והאוניברסיטה העברית

שיח בינלאומי חוצה תרבויות – אולימפיאדה אינטרנטית במתמטיקה

אלכסנדר דומושניצקי,רומן יביץ, אליזבט איצקוביץ וניצה דוידוביץ

מכללת אריאל

יצירת תלקיט דיגיטלי באמצעות רב-טיוט

יהודה פלד

המכללה האקדמית גליל מערבי, ומכללת אוהלו

שיטות מחקר במדעי הרוח והחברה (קורס מתוקשב מלא)

עופר פרצ'ב

אוניברסיטת חיפה

שילוב אתרי קורסים במדעי הרוח ומדעי החברה במכינה האוניברסיטאית

נורית הדרי

אוניברסיטת חיפה

יישומי ספריה מתקדמים ופשוטים לשימוש בהוראה מתוקשבת

איריס אגרא

אוניברסיטת חיפה

1.4 הכשרת מורים ומנהלי בתי ספר בסביבות עתירות טכנולוגיה (אולם א')

יו"ר: פרופ' מיקי רונן, מכון טכנולוגי חולון

השתלמויות מורים לפיסיקה באמצעות למידה משולבת

חנה ברגר, בת-שבע אלון ואסתר בגנו

מכון ויצמן

סטודנטים להוראה מתכננים ומפעילים תכניות חינוכיות מתוקשבות לשימוש נבון באינטרנט

רבקה ודמני ואורית צייכנר

סמינר הקיבוצים

שילוב הסביבה "שיתופון" במכללה להכשרת מורים

אסנת אלדר, מיקי רונן ובת-שבע אלון

מכללת אורנים

תהליכי האוריינות המתוקשבת של מנהלי בתי ספר

גיזה שביב-שניידר

המכללה האקדמית דוד ילין

1.5 סדנא א': שימוש במציאות מדומה ככלי לחינוך ושיקום (כיתות 5003, 5004)

תמר וייס

אוניברסיטת חיפה