אוניברסיטת חיפה היחידה להוראה נתמכת מחשב מיטל

ועדת התוכנית

 

דר' דני בן-צבי

אוניברסיטת חיפה

יו"ר ועדת התוכנית

פרופ' מרדכי שחם

מיט"ל, אוניברסיטת בן-גוריון

יו"ר מיט"ל

דר' אביגיל ברזילי

הטכניון

 

פרופ' רפי נחמיאס

אוניברסיטת תל-אביב

 

פרופ' יורם עשת

האוניברסיטה הפתוחה

 

דר' דוד פונדק

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

 

דר' דבורה פרץ

אוניברסיטת בן-גוריון

 

דר' גילה קורץ

אוניברסיטת בר אילן

 

דר' יעל קלי

הטכניון

 

פרופ' מיקי רונן

דר' סיגל שר

המכון הטכנולוגי חולון

מחב"א

 

 

אלי שמואלי

מיט"ל

מנהל מיט"ל

דר' משה שנר

יהודית רם

אורנים

אוניברסיטת תל אביב

 

 

שי שפילר

אוניברסיטת חיפה

יו"ר ועדת הארגון

 

 

 

ועדת הארגון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אלי שמואלי

מיט"ל 

eli@mail.iucc.ac.il

03-6460550

מנהל מיט"ל

 הדס שמע

מיט"ל

dassysh@gmail.com

03-6460552

מידענית מיט"ל

נציג שנקר

שנקר