קול קורא להגשת הצעות לכנס מיט"ל השביעי, 2009  


הכנס הארצי השנתי השביעי של מיט"ל, על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל, ייערך השנה בשנקר- בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב, ביום רביעי, כ"ו בתשרי תש"ע, 14.10.2009. הכנס הוא מפגש ארצי רב משתתפים הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל. הכנס יתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים הקיימים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובסימון כיווני התפתחות לעתיד לבוא בארץ ובעולם. הכנס מהווה הזדמנות מיוחדת במינה למפגש מקצועי של כל המעורבים במעשה ההוראה והלמידה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה. הכנס יכלול הרצאות בנושא שילוב תקשוב בהוראה אקדמית בישראל, תערוכת פוסטרים ומצגות ויום קודם לכן סדנאות.

בראש ועדת התוכנית יעמוד השנה פרופ' עמנואל גרינגרד (emanuel@mail.shenkar.ac.il), מהמחלקה להנדסת תוכנה ומנהל היחידה להוראה מקוונת בשנקר. פרטים נוספים אפשר למצוא באתר הכנס.

חברי הסגל האקדמי וכל המתעניינים

בתקשוב ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ

מוזמנים להשתתף בכנס מיט"ל 2009!

 

מטרות הכנס

כנס מיט"ל השביעי 2009 יעסוק בשאלה כיצד ההוראה האקדמית משתנה בעקבות השימוש בטכנולוגיות מידע מתקדמות ובהתבוננות ביקורתית בהשפעות השימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות על סטודנטים, מרצים והמערכת האקדמית בכללותה. הכנס נועד לתרום לקידום ההוראה המקוונת בהשכלה הגבוהה בארץ ולהוות מפגש אינטלקטואלי וחברתי לשותפים בעשייה הטכנו-חינוכית ולאלו השוקלים להצטרף אליה.

הנושא המרכזי השנה הוא "עולם המידע הפתוח". נושא זה זוכה לאחרונה להדגש רב בין היתר בעקבות זמינות חומרי למידה חופשיים בפרויקטים כגון OCW (Open CourseWare), הידוע גם כ OER, (Open Educational Resources)  שראשיתו ב-MIT והמשכו במאגד OCW, ספרי הלימוד החופשיים של CNX, מיזם "פאר" של האוניברסיטה הפתוחה, וכן כל אותם אתרים שפתחו את שעריהם במתכונת CREATIVE COMMONS. למכלול זה ניתן להוסיף את פרויקט ISRACORE של מיט"ל ואיגוד האינטרנט הישראלי בשיתוף עם MERLOT שמטרתו ליצור מסד נתונים של מידע-על  Metadata)) לחומרי למידה בעל מנשק בעברית

הדגשים נוספים בכנס הם:

1.       עידוד השיח בין כל העוסקים בהוראה אקדמית בסביבות של טכנולוגיות למידה וידע.

2.       חיבור קהילה מקצועית של כל המעורבים בהוראה ובלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה.

3.       הצגת חידושים, הצלחות ואתגרים בהטמעה ובהפעלה של למידה מתוקשבת בחינוך הגבוה.

4.       הפצת חומרים ורעיונות חדשים שפותחו בארץ ובעולם ולהציג את הנעשה באוניברסיטאות ובמכללות השונות.

5.       דיון במחקרים על תהליכי למידה בסביבות עתירות טכנולוגיה בחינוך הגבוה.

6.       קידום שינויים תרבותיים, פדגוגיים וארגוניים בתפיסה של ההוראה המקוונת בהשכלה הגבוהה.

7.       הרחבת קהל המתעניינים בלמידה מתוקשבת בקרב אנשי הסגל האקדמי.

 

 תוכנית הכנס

הכנס יכלול מגוון פעילויות, שייתנו מענה הולם ואיכותי לתחומי העניין של קהל המשתתפים:

§         הרצאות מפתח מוזמנות

§         הרצאות מוצעות

§         תערוכת פוסטרים ומצגות

§         סדנאות מוזמנות ומוצעות (שיתקיימו ב-13.10.2009).

 

קול קורא
ועדת התוכנית מזמינה הצעות להצגה במסגרת כנס מיט"ל השביעי מסוג: (א) הרצאה (ב) פוסטר או מצגת (ג) סדנה. להלן פרטים נוספים על כל אחד מהסוגים של תרומה אפשרית בכנס מיט"ל השביעי.

א.       הרצאות מוצעות (כעשרים דקות להרצאה)

1.       גישות ושיטות ראויות לציון בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה (best practices). נושאים לדוגמה: הפעלת לומדים בקורסים מתוקשבים, עידוד הידודיות בין לומדים ובין לומדים ומרצה, עצוב סביבה לימודית מקוונת, יישום של פדגוגיות למידה שיתופית, למידה פעילה.

2.       סוגיות בשילוב יישומים טכנולוגיים בלמידה מתוקשבת. למשל: הדגמות, הנפשות, מציאות מדומה, עולמות מדומים, מחוללי מבחנים, יישומי ווב 2.0, כגון ויקי ובלוג.

3.       מחקרים על הוראה ולמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה. לדוגמה: השפעת התקשוב על יעילות הלמידה, היבטים שונים שנמצאו משפיעים על ההוראה והלמידה, הערכת לומדים בקורסים מתוקשבים, שינויים בהוראה ובלמידה. מבוקשים גם מאמרי סקירה (review) על חידושים בתחום הלמידה המתוקשבת בארץ ובעולם.

4.       פרספקטיבה מערכתית/ארגונית על שילוב מערכות הוראה מקוונות (ברמת הקמפוס ו/או הפקולטה). לדוגמה: שתופי פעולה בין/תוך מוסדיים, הכשרת סגל להוראה מתוקשבת, מדיניות מוסדית ואתגרים של מנהלי מערכות למידה, מודלים של עלות-תועלת, ניהול מידע, הפצת ידע.

5.       דו"ח מסכם על תוצרי פרויקטים, שמומנו על ידי קרנות המחקר והפיתוח של מיט"ל (ההצעה תוגש באחריות מנהל הפרויקט).

 

ב.       פוסטרים ומצגות

תערוכה של פוסטרים ושל מצגות. אנו מזמינים הצעות לפוסטרים ולמצגות מקוונות במגוון נושאים הקשורים להוראה ולמידה מתוקשבת בהשכלה הגבוהה. נושאים לדוגמה: יוזמות לשילוב התקשוב בהוראה האקדמית, תוצאות ראשוניות של מחקרים על למידה מתוקשבת, כלים חדשים שפותחו, וכדומה. חשוב להדגיש כי ההצגה של הפוסטרים והמצגות מהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הכנס.

 

ג.        סדנאות

מספר סדנאות ייערכו במסגרת הכנס, ביום שלפניו. הסדנאות, שייערכו בכיתות מחשבים, מיועדות לאפשר למשתתפים להתנסות ביישומים חדשים, בגישות הוראה ייחודיות, וכדומה. חלק מהסדנאות מוזמנות וליתרתן נשמח לקבל הצעות לסדנאות באיכות גבוהה, שיש בהן פן של חדשנות פדגוגית וטכנולוגית.

 

 
פרסום תקצירים ומצגות

תקצירי ההצעות, שתתקבלנה להצגה בכנס, יפורסמו באתר הכנס. כמו-כן המצגות תפורסמנה, לאחר הכנס, באתר הכנס.


קריטריונים כלליים לשיפוט ההצעות

·       רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס

·       איכות ההצעה

·       בהירות ההצעה

·       מקוריות וחדשנות

·       תיקוף במקורות מידע

 

הנחיות להגשת ההצעות

יש להגיש הצעות נפרדות לכל אחד מהסוגים של תרומה לכנס, שפורטו לעיל. ההצעות תוגשנה באמצעות אתר הכנס בלבד בכתובת: http://meital.iucc.ac.il/conf2009/form.htm. יש להקפיד על הנחיות ההגשה המפורטות להלן.

 

מבנה ההצעה

א.      דף שער

·         שם ההצעה

·         שמות המגישים ושיוכם המוסדי

·         דוא"ל וטלפון של מציג ההצעה בכנס

·         סוג ההרצאה (ראה רשימת סוגים לעיל)

ב.       תקציר

·         שם ההצעה

·         תקציר ההצעה

·         רשימה ביבליוגרפית (חיוני)

·         אם נחוץ: כתובת האתר הנדון בהצעה וסיסמת כניסה

 

עריכת ההצעה

·         לכתיבת ההצעה, על שני חלקיה, יש להשתמש בקובץ תבנית (template), אותו ניתן להוריד מאתר הכנס.

·         אורך התקציר לא יעלה על 500 מילים (לא כולל רשימה ביבליוגרפית)

·         גופן Arial גודל 12 (כותרות ב-bold)

·         רווח שורה וחצי

·         שוליים: 3 ס"מ מימין, 2 ס"מ לכיוונים האחרים

·         קובץ מסוג Word (א2003 או 2007) או מסוג RTF.

 

הגשת ההצעה

·         יש להגיש את ההצעה באמצעות מנגנון ההגשה, שנמצא באתר הכנס.

·         בזמן הגשת ההצעה, יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההגשה האלקטרוני באתר הכנס.

אתר הכנס

אתר הכנס ישמש לתקשורת בין משתתפי הכנס: להודעות, לוחות זמנים, הגשת ההצעות, תוכנית הכנס, העלאת ההרצאות לשם הצגתן ולפרסומן לאחר הכנס. כתובת האתר היא: http://meital.iucc.ac.il/conf2009

לוח זמנים

24.05.2009

פרסום קול קורא לכנס מיט"ל השביעי

16.07.2009

המועד האחרון להגשת הצעות לכנס

20.08.2009

הודעה למציעים על תוצאות שיפוט ההצעות

10.09.2009

הגשת תקצירים מעודכנים על ידי המציעים לפרסום באתר הכנס

7.10.2009

מועד אחרון להגשת מצגות, אשר יוצגו במסגרת הכנס

13.10.2009

יום הסדנאות, שנקר- בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב

14.10.2009

כנס מיט"ל השביעי, שנקר- בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב

אנו מודים לכם על התעניינותכם, ומקווים לראותכם שותפים לחוויה האינטלקטואלית, התרבותית, והחברתית של כנס מיט"ל השביעי ב-14.10.2009.

פרופ' עמנואל גרינגרד

פרופ' מרדכי שחם

אלי שמואלי

 emanuel@mail.shenkar.ac.il

shacham@bgu.ac.il

eli@mail.iucc.ac.il

יו"ר וועדת התוכנית

יו"ר מיטל

מנהל מיט"ל