תוכנית* כנס מיט"ל 2009

8:45 – 9:15

התכנסות ורישום

9:15 – 9:50

פתיחה וברכות

יו"ר: פרופ' עמנואל גרינגרד, שנקר - בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב

פרופ' אמוץ וינברג, נשיא שנקר - בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב

פרופ' מרדכי שחם, יו"ר מיט"ל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב:

"האם הדרישה ל'רציפות אקדמית בתנאי חירום' תביא לפריצת דרך בהוראה המקוונת?"

9:50 – 10:30

פאנל רב-משתתפים –

"The Promise and Acceptance of Learning Objects"

Chairman: Prof.  Emanuel Gruengard

Presenters:

Prof. Jonathan Maybaum, University of Michigan

Prof. Sheizaf Rafaeli, University of Haifa

Prof. Sorel Reisman, MERLOT 

10:30 – 10:50

הפסקת קפה ותצוגת פוסטרים  

10:50 - 12:50

מושבים מקבילים I 

12:50 - 13:50

הפסקת צהריים  ותצוגת פוסטרים  

13:50 - 15:50

מושבים מקבילים II 

15:50 - 16:10

הפסקת קפה ותצוגת פוסטרים

16:10 - 17:00

הרצאת נעילה

From Door to Door - Partners and Potentials

Professor Sorel Reisman

Managing Director, MERLOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב-13.10.09, יום קודם לכנס, יערכו סדנאות בנושאים הבאים: שימושי מטה-דטה לאובייקטי למידה בחינוך ויכולות מתקדמות במוודל.  הרישום לסדנאות הסתיים.  

*התוכנית נתונה לשינויים