1. מושבים מקבילים (I)

 11:15–12:45

1.1 שימושי ווב 2.0–3.0 בחינוך

יו"ר: פרופ' רפי נחמיאס, אוניברסיטת תל-אביב

Web2.0  כבסיס לפיתוח עצמי למידה

הדס וינברגר

 

מכון טכנולוגי חולון

Web3D – ­­עולמות וירטואליים בהשכלה הגבוהה: פוטנציאל אמיתי או רק אשליה?

 

חנן גזית

 

מכון טכנולוגי חולון

מבנים חברתיים בזירות פתוחות: חקר הויקי ביישומי חינוך בישראל

גלעד רביד

אוניברסיטת בן-גוריון

מבוא לעולמות וירטואליים אמיתיים ויישומם בלמידה אוניברסיטאית

סיון ישע

שנקר