מושבים מקבילים ב' 13:50 - 15:50 (II)

 

מושב ב1 : הערכות ותועלות בסביבת למידה מתוקשבת ב'

יו"ר: ד"ר אביגיל ברזילי, הטכניון

אסטרטגיות לארגון מידע אישי של תלמידים

 שרון הרדוף-יפה, ארנון הרשקוביץ, האמה אבו-קישק, עפר ברגמן, רפי נחמיאס

אוניברסיטת תל אביב

"אינטר-בלוגי": עידוד אינטראקציה בין הלומדים

בבלוגים המלווים קורס אקדמי

אינה בלאו, נילי מור, תמי נויטל

האוניברסיטה הפתוחה

 

כיצד ניתן לקדם דיאלוג מתמטי באמצעות שלטים

(Clickers)?

 

עליזה מלק, איילת ויצמן, רבקה אביטל, אביגיל ברזילי

 

הטכניון

הטמעת מערכות למידה מרחוק לאיתור , הערכה ושיפור מוכנות תלמידים בבי"ס תיכון ללימודים אקדמיים – מחקרי פעולה

ברוך אופיר, ניבה ונגרוביץ, ארקדי שטיינבוך

 

אוניברסיטת בר-אילן

שביעות רצון – כן, שיפור בהישגים – עוד לא...

אורנית שגיא, יעל קלי, דני זילברשטיין, טלי טל, מאשה צאושו, שמעון גפשטיין

 

הטכניון

 

Access 2007 פיתוח קורס מקוון ללימוד מערכת

יניב מינקוב, נאווה פליסקין

אוניברסיטת בן-גוריון

מושב ב2 : שילוב טכנולוגיות חדשניות בהוראה

יו"ר: פרופ' מיקי רונן, מכון טכנולוגי חולון

"רכיבים חכמים" (Widgets)

טל דניאל

אוניברסיטת חיפה

מתודולוגיות מתקדמות לשימוש בקליקרים

נעם לידני, אלעד יצחקי, בעז בן-משה, ניצה דוידוביץ

 

מרכז אוניברסיטאי אריאל

שילוב Tablet Pc בהוראה, במטרה ליצור ספריית הרצאות מוקלטות לתלמידי הנדסה

ארז גל

אוניברסיטת בן-גוריון

מבחן מבוזר מהימן: האם אפשר וכדאי למחשב את ה"דודה"?

אריאל פרנק

אוניברסיטת בר-אילן

גיורו של מוודל: סיפורו של פרויקט – עבר ועתיד

עמנואל גרינגרד, מיקי אליאל

שנקר – בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב

טֶכְנוֹגוֹגיה בשרות החינוך החזותי

שלמה אברהמוב, מיקי רונן

מכון טכנולוגי חולון, שנקר – בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב

מושב ב3 : הכשרת סגל הוראה

יו"ר: ד"ר יוסי אלרן, מכון ויצמן

כיוונים חדשים בהערכת קורסים מתוקשבים באוניברסיטה

אורית צייכנר, חיים טייטלבאום, רונית עובד, אינגריד ברט

אוניברסיטת בר-אילן

סמינריון נופל ברשת? מיומנויות למידה וקידום למידה עצמית במכללות להכשרת מורים

ערגה הלר, רפי דודזון

 

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

הטמעה והפעלה של תכניות חינוכיות מתוקשבות בנושא שימוש נבון באינטרנט במכללה אקדמית להכשרת מורים

רבקה ודמני, אורית צייכנר

מכללת סמינר הקיבוצים

האוחזים בחוטים: רכזי התקשוב

מירי שינפלד, ציפי זלקוביץ, אולז'ן גולדשטיין

מכללת סמינר הקיבוצים

מודלים של מרכזי תיקשוב במכללות להכשרת מורים - מחקר גישוש בשלוש מכללות

נילי מור, אלונה פורקוש ברוך, אידה היילוייל, ציפי זלקוביץ

מכללת לוינסקי לחינוך ומכון מופ"ת

הכשרת פרחי ההוראה להוראה מתוקשבת: שינוי עמדות ודרכי שילוב טכנולוגיות מידע בהתנסות בהוראה

     אולז'ן גולדשטיין

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי