סדנאות

9:30-12:30  סדנת שימושי מטה-דטה לאובייקטי למידה בחינוך

בסדנא זו נסביר מהו ה-(LOM (Learning Object Metadata ונביא דוגמאות למאגרי אובייקטים מהעולם. נתאר בפירוט את הצעת תקן ה- LOM הישראלי, ה-ISRAcore וניצור ביחד תיאור לדוגמה של אובייקט למידה לפי תקן זה. בחלק השני של הסדנא , שיקרא "Effective Use of MERLOT:  An Overview", תוצג מערכת MERLOT, המשמשת כבסיס למאו"ר – מאגר אובייקטי הלמידה הישראלי -  ויודגם השימוש בה.

החלק הראשון יועבר ע"י פרופ' יהודית בר-אילן, אוניברסיטת בר-אילן ואלי שמואלי, מנהל מיט"ל. החלק השני יועבר ע"י פרופ' בר-אילן  ו-Barbra Bied Sperling, MERLOT.

 

16:00- 13:00 סדנת יכולות מתקדמות במוודל.

במהלך הסדנה יתוארו ויתורגלו רכיבים מתקדמים וייחודים (שלא בהכרח הם חלק מתפוצת מוודל הסטנדרטית) והשילוב בינם. יובהר כיצד שימוש מתקדם במוודל מתאים עצמו למורה, לסטודנטים ולחומר הלימוד.

הסדנה מיועדת בעיקרה למשתמשים שכבר התנסו במוודל ומעוניינים להרחיב את יכולות השימוש במערכת.

ד"ר ישע סיון, שנקר – בי"ס גבוה להנדסה ועיצוב 

 

 

 

            הסדנאות יתקיימו ב-13.10.09, יום קודם לכנס. ההרשמה לסדנאות הסתיימה.