ועדת התוכנית

פרופ' עמנואל גרינגרד

שנקר- בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב

יו"ר ועדת התוכנית

פרופ' מרדכי שחם

מיט"ל, אוניברסיטת בן-גוריון

יו"ר מיט"ל

פרופ' רפי נחמיאס

אוניברסיטת תל אביב

 

דר' אביגיל ברזילי

הטכניון

 

דר' דוד פונדק

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

 

דר' דבורה פרץ

אוניברסיטת בן-גוריון

 

פרופ' יהודית בר אילן         

אוניברסיטת בר-אילן

 

דר' סיגל שר

מחב"א

 

דר' אריאל פרנק

אוניברסיטת בר-אילן

 

דר' דני בן-צבי

פרופ' מיקי רונן

דר' ישע סיון

גב' יהודית רם   

מר אלי שמואלי  

פרופ' יואב יאיר               

אוניברסיטת חיפה

המכון הטכנולוגי חולון

שנקר- בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב

אוניברסיטת תל-אביב

מיט"ל                                                                                                              

האוניברסיטה הפתוחה

  

 

 

 

 

 

 

מנהל מיט"ל

 

ועדת תכנון

 

גב' אטי קומש                                שנקר                                  אחראית אירועים, שנקר

 

פרופ' עמנואל גרינגרד                     שנקר                                  יו"ר ועדת התכנית, ראש המחלקה להנדסת תכנה, שנקר

 

מר אלי שמואלי                              מיט"ל                                  מנהל מיט"ל

 

גב' הדס שמע                                מיט"ל                                  מידענית מיט"ל