הגשת הצעות (אנא הגישו את ההצעות בהתאם להנחיות ולתבנית):
לתבנית Template ההגשה...

למסמך הנחיות להגשת הצעות מעודכנות...

*שם משפחה
*שם פרטי
תואר אקדמי
*דואר אלקטרוני
*טלפון / נייד
*מוסד אקדמי / ארגון
קובץ מצורף (DOC או RTF)
קובץ מצורף נוסף (DOC או RTF)