קול קורא להגשת הצעות לכנס מיט"ל השמיני, 2010  


הכנס הארצי השנתי השמיני של מיט"ל, על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל, ייערך השנה באוניברסיטה הפתוחה, קמפוס רעננה, ביום רביעי, י"ח בתמוז תש"ע, 30.06.2010. הכנס הוא מפגש ארצי רב-משתתפים, הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל. ומתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים העומדים בפני העוסקים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובהתוויית כיווני התפתחות לעתיד לבוא בארץ ובעולם. הכנס מהווה הזדמנות מיוחדת במינה למפגש מקצועי של כל המעורבים במעשה ההוראה והלמידה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה. הכנס יכלול הרצאות בנושא שילוב תקשוב בהוראה אקדמית בישראל, תערוכת פוסטרים ומצגות ויום קודם לכן סדנאות.

בראש ועדת התוכנית יעמוד השנה פרופ' יואב יאיר (yoavya@openu.ac.il), דיקן פיתוח וטכנולוגיות למידה של האוניברסיטה הפתוחה. פרטים נוספים אפשר למצוא באתר הכנס.

חברי הסגל האקדמי וכל המתעניינים

בתקשוב ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ

מוזמנים להגיש הצעות להרצאה בכנס מיט"ל 2010 ולהשתתף בו!

 

מטרות הכנס

כנס מיט"ל השמיני 2010 יעסוק בשאלה כיצד ההוראה האקדמית משתנה בעקבות השימוש בטכנולוגיות מידע מתקדמות ובהתבוננות ביקורתית בהשפעות השימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות על סטודנטים, מרצים והמערכת האקדמית בכללותה. הכנס נועד לתרום לקידום ההוראה המקוונת בהשכלה הגבוהה בארץ ולהוות מפגש אינטלקטואלי וחברתי לשותפים בעשייה הטכנו-חינוכית ולאלו השוקלים להצטרף אליה.

הנושא המרכזי השנה הוא השפעת הטכנולוגיות הניידות החדישות על הקריאה והלמידה של חומרים אקדמיים, ועל האינטראקציה עמם בחדרי ההרצאות, במעבדות ובספריה. השימוש במחשבים ניידים ובטלפונים סלולריים מתקדמים, כמו גם חדירתם ההולכת וגוברת של ספרים מקוונים ניידים (Kindle, NOOK, Sony-Reader, iPad) והעלאת כמויות גדולות של טקסטים וספרים לרשת האינטרנט, מהווים גורמים רבי-השפעה על האופנים בהם סטודנטים לומדים ממדיה אלקטרונית. המחקרים העוסקים ביעילות הלמידה והקריאה ממחשבים ניידים, מטלפונים מתקדמים ומקוראים דיגיטליים, מצויים עדיין בחיתוליהם. הממצאים הראשוניים מצביעים על הצורך בבחינה מעמיקה של הדרכים המיטביות של הטמעת סביבות אלה בהוראה ולמידה אקדמית. בכנס, נעסוק בסוגיות אלה ובמשמעותן בהוראה, בכתיבה ובפיתוח חומרי למידה חדשים, ובבחינת השפעותיהן על המתרחש באולמות ההרצאות באוניברסיטאות.

הדגשים נוספים בכנס הם:

1.       עידוד השיח בין כל העוסקים בהוראה אקדמית בסביבות של טכנולוגיות למידה וידע.

2.       חיבור קהילה מקצועית של כל המעורבים בהוראה ובלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה.

3.       הצגת חידושים, הצלחות ואתגרים בהטמעה ובהפעלה של למידה מתוקשבת בחינוך הגבוה.

4.       מאגרים ברשת, פתיחת חומרי לימוד אקדמיים ושיתוף בידע.

5.       הפצת חומרים ורעיונות חדשים שפותחו בארץ ובעולם והצגת הנעשה באוניברסיטאות ובמכללות השונות.

6.       דיון בטכנולוגית פורצות דרך ובאסטרטגיות להטמעתן במערכת החינוך בהוראה ולמידה.

7.       דיון במחקרים על תהליכי למידה בסביבות עתירות טכנולוגיה בחינוך הגבוה.

8.       קידום שינויים תרבותיים, פדגוגיים וארגוניים בתפיסה של ההוראה המקוונת בהשכלה הגבוהה.

9.   הרחבת קהל המתעניינים בלמידה מתוקשבת בקרב אנשי הסגל האקדמי.

 

 תוכנית הכנס

הכנס יכלול מגוון פעילויות, שייתנו מענה הולם ואיכותי לתחומי העניין של קהל המשתתפים:

§         הרצאות מפתח מוזמנות

§         הרצאות מוצעות

§         תערוכת פוסטרים ומצגות

§         סדנאות

 

קול קורא
ועדת התוכנית מזמינה הצעות להצגה במסגרת כנס מיט"ל השמיני מסוג: (א) הרצאה (ב) פוסטר או מצגת (ג) סדנה. להלן פרטים נוספים על כל אחד מהסוגים של תרומה אפשרית בכנס מיט"ל השמיני.

א.       הרצאות מוצעות (כעשרים דקות להרצאה)

1.       גישות ושיטות ראויות לציון בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה (best practices). נושאים לדוגמה: הפעלת לומדים בקורסים מתוקשבים, עידוד הידודיות בין לומדים ובין לומדים ומרצה, עיצוב סביבה לימודית מקוונת, יישום של פדגוגיות למידה שיתופית, למידה פעילה.

2.       סוגיות בשילוב יישומים טכנולוגיים בלמידה מתוקשבת. למשל: הדגמות, הנפשות, מציאות מדומה, עולמות מדומים, מחוללי מבחנים, יישומי ווב 2.0, כגון ויקי ובלוג.

3.       מחקרים על הוראה ולמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה. לדוגמה: השפעת התקשוב על יעילות הלמידה, היבטים שונים שנמצאו משפיעים על ההוראה והלמידה, הערכת לומדים בקורסים מתוקשבים, שינויים בהוראה ובלמידה. מבוקשים גם מאמרי סקירה (review) על חידושים בתחום הלמידה המתוקשבת בארץ ובעולם.

4.       פרספקטיבה מערכתית/ארגונית על שילוב מערכות הוראה מקוונות (ברמת הקמפוס ו/או הפקולטה). לדוגמה: שתופי פעולה בין/תוך מוסדיים, הכשרת סגל להוראה מתוקשבת, מדיניות מוסדית ואתגרים של מנהלי מערכות למידה, מודלים של עלות-תועלת, ניהול מידע, הפצת ידע.

5.   דו"ח מסכם על תוצרי פרויקטים, שמומנו על ידי קרנות המחקר והפיתוח של מיט"ל (ההצעה תוגש באחריות מנהל הפרויקט).

 

ב.       פוסטרים ומצגות

תערוכה של פוסטרים ושל מצגות. אנו מזמינים הצעות לפוסטרים ולמצגות מקוונות במגוון נושאים הקשורים להוראה ולמידה מתוקשבת בהשכלה הגבוהה. נושאים לדוגמה: יוזמות לשילוב התקשוב בהוראה האקדמית, תוצאות ראשוניות של מחקרים על למידה מתוקשבת, כלים חדשים שפותחו, וכדומה. חשוב להדגיש כי ההצגה של הפוסטרים והמצגות מהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הכנס.

 

ג.        סדנאות

מספר סדנאות ייערכו במסגרת הכנס, ביום שלפניו. הסדנאות, שייערכו בכיתות מחשבים, מיועדות לאפשר למשתתפים להתנסות ביישומים חדשים, בגישות הוראה ייחודיות, וכדומה. חלק מהסדנאות מוזמנות וליתרתן נשמח לקבל הצעות לסדנאות באיכות גבוהה, שיש בהן מימד של חדשנות פדגוגית וטכנולוגית.

 

 
פרסום ההצעות והמצגות

ההצעות, שתתקבלנה להצגה בכנס, יפורסמו באתר הכנס. כמו-כן המצגות תפורסמנה, לאחר הכנס, באתר הכנס.


קריטריונים כלליים לשיפוט ההצעות

·       רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס

·       איכות ההצעה

·       בהירות ההצעה

·       מקוריות וחדשנות

·       תיקוף במקורות מידע

 

הנחיות להגשת ההצעות

יש להגיש הצעות נפרדות לכל אחד מהסוגים של תרומה לכנס, שפורטו לעיל. ההצעות תוגשנה באמצעות אתר הכנס בלבד בכתובת: http://meital.iucc.ac.il/conf2010/form.htm. יש להקפיד על הנחיות ההגשה המפורטות להלן.

 

מבנה ההצעה

א.      דף שער

·         שם ההצעה

·         שמות המגישים ושיוכם המוסדי

·         דוא"ל וטלפון של מציג ההצעה בכנס

·         סוג ההצעה (ראה רשימת סוגים לעיל)

ב.       הצעה

·         שם ההצעה

·         ההצעה

·         רשימה ביבליוגרפית

·         אם נחוץ: כתובת האתר הנדון בהצעה וסיסמת כניסה

 

עריכת ההצעה

·         לכתיבת ההצעה, על שני חלקיה, יש להשתמש בקובץ תבנית (template), אותו ניתן להוריד מאתר הכנס.

·         אורך ההצעה לא יעלה על 1,000 מילים (לא כולל רשימה ביבליוגרפית)

·         גופן Arial גודל 12 (כותרות ב-bold)

·         רווח שורה וחצי

·         שוליים: 3 ס"מ מימין, 2 ס"מ לכיוונים האחרים

·         קובץ מסוג Word (א2003 או 2007) או מסוג RTF

 

הגשת ההצעה

·         יש להגיש את ההצעה באמצעות מנגנון ההגשה, שנמצא באתר הכנס.

·         בזמן הגשת ההצעה, יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההגשה האלקטרוני באתר הכנס.

אתר הכנס

אתר הכנס ישמש לתקשורת בין משתתפי הכנס: להודעות, לוחות זמנים, הגשת ההצעות, תוכנית הכנס, העלאת ההרצאות לשם הצגתן ולפרסומן לאחר הכנס. כתובת האתר היא: http://meital.iucc.ac.il/conf2010

לוח זמנים

15.02.2010

פרסום קול קורא לכנס מיט"ל השמיני

15.04.2010

המועד האחרון להגשת הצעות לכנס

06.05.2010

הודעה למציעים על תוצאות שיפוט ההצעות

21.05.2010

הגשת הצעות מעודכנות על ידי המציעים לפרסום באתר הכנס

27.06.2010

מועד אחרון להגשת מצגות אשר יוצגו במסגרת הכנס

29.06.2010

יום הסדנאות, האוניברסיטה הפתוחה

30.06.2010

כנס מיט"ל השמיני, האוניברסיטה הפתוחה

אנו מודים לכם על התעניינותכם, ומקווים לראותכם שותפים לחוויה האינטלקטואלית, התרבותית, והחברתית של כנס מיט"ל השמיני ב-30.06.2010.

פרופ' יואב יאיר

פרופ' מרדכי שחם

אלי שמואלי

 yoavya@openu.ac.il

shacham@bgu.ac.il

eli@mail.iucc.ac.il

יו"ר ועדת התוכנית

יו"ר מיטל

מנהל מיט"ל