מושבים מקבילים א 12:55- 11:15

 

מושב א1 (נוידרפר): שימושים חדשניים בטכנולוגיות למידה

יו"ר: פרופ' יהודית בר אילן, אוניברסיטת בר אילן

למה לי בלוג?

אסתי דורון, אורנית ספקטור-לוי

אוניברסיטת בר אילן

ביואתיקה באתרי חדשות באינטרנט – מקרה מבחן לתרומת החינוך הגבוה לשיח המדעי בהוויה הציבורית

אסתר לסלו,

אילת ברעם-צברי

הטכניון

Preventing Shulman's learning pathologies with web 2.0 applications

גילה קורץ, ברי ספונדר

המרכז ללימודים אקדמיים,

Central Connecticut State University, University of Maryland University College, USA

מאו"ר – מאגר אובייקטי למידה ברשת

אלי שמואלי

מיט"ל

קמטזיה - פלטפורמה להוראה, הדרכה ותרגול

יוסי קליין

מכללה ירושלים, מכון מופ"ת

מושב א2 (קרוגר): סגל ההוראה ושימוש בטכנולוגיות למידה

יו"ר: ד"ר דני בן-צבי, אוניברסיטת חיפה

שימוש בטכנולוגיית ויקי בהוראת מדעי-הרוח

דני בן-צבי, אורי אמיתי, שירי הגני

אוניברסיטת חיפה

עיצוב סביבת למידה שיתופית מעודדת שיח בעזרת Wiki

שירי הגני, דני בן-צבי

אוניברסיטת חיפה

מוקדי תמיכה רפלקטיביים שונים לפיתוח הכוונה עצמית אצל פרחי הוראה בסביבה מתוקשבת

זהבית כהן, ברכה קרמרסקי

אוניברסיטת בר אילן

רשמים ואתגרים בתכנון והוראת קורס מתוקשב חלוצי "תכנון לימודים והוראה בעידן הידע" בתכנית המרוכזת להכשרת מנהלים בחינוך באוניברסיטת תל אביב

גיא ענב

אוניברסיטת תל אביב

סקירת מחקרים - שילוב הוויקי בהוראה בהכשרת מורים

יהודה פלד, אולז'ן גולדשטיין

מכון מופ"ת

מושב א3 (קנבר): תהליכי למידה מבוססי טכנולוגיה I

יו"ר: ד"ר אביגיל ברזילי, הטכניון

שימוש ב-RSS ככלי לשיפור נגישות סטודנטים בעלי לקויות

אורית אלמוג, אייל בר חיים

מט"ח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מחפשים אחרי איכות – כולנו ביחד או כל אחד לחוד? השפעת למידה יחידנית ושיתופית על תחושת הבעלות, תפיסת הלמידה ואיכותה

אינה בלאו, אבנר כספי

האוניברסיטה הפתוחה, המרכז לחקר טכנולוגיות הוראה ע"ש צ'ייס

הקשר בין מבנה הידע לייצוגו המתוקשב בקורס אקדמי –  חקר מקרה

חני גורן, גילה קורץ, דוד חן

המרכז ללימודים אקדמיים

למידה שיתופית מבוססת מחקר עצמי בסביבות ווב 2.0

רפי דודזון, יעל גושן

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

 From "one size fits all" to "tailor-made": מיפוי צרכים קוגניטיביים ואפקטיביים בקורסים אסינכרוניים באוניברסיטה

אורית צייכנר, חיים טיטלבאום, אינגריד ברט, גילה גוטנברג, רונית עובד,

אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה הפתוחה

מושב א4 (007): כלים ופלטפורמות חדשות

יו"ר: ד"ר ענת כהן, אוניברסיטת ת"א

"מכלול למידה-אקטיבית מתוקשב" בתפקיד עזר-חשיבה Mindtool)) בכתיבה אקדמית

דליה ארד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

קורס מולטימדיה ואינטראקציה בווב 2.0

שרון גרינברג

אוניברסיטת בר אילן

ציוצים וקבוצות מעריצים:שימושי טוויטר ופייסבוק באקדמיה הישראלית

ארנון הרשקוביץ, אלונה פורקוש-ברוך

אוניברסיטת תל אביב, מכון מופ"ת

כלי להערכת תהליכי הוראה ולמידה באתרי קורסים: מתודולוגית כריית נתונים

ענת כהן, רפי נחמיאס

אוניברסיטת תל אביב

שימוש בקליקרים כאמצעי למשוב עמיתים בתהליך ההוראה

אירינה רוטניצקי, רומן יביץ

המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון