מושבים מקבילים ג 16:30- 15:30

 

מושב ג1 (נוידרפר): הטמעת טכנולוגיות במוסד

יו"ר: ד"ר יוסי אלרן, מכון ויצמן למדע

ניהול קורס בצוותי עבודה וירטואליים

 

 מירי ימיני, נועם וקסר

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

שימוש ב-Moodle בהוראה ולמידה בשתי מכללות להכשרת מורים

אלונה פורקוש-ברוך, ענת שמלא

מכון מופ"ת

 

למידה תהליכית מתועדת – האם הלוח האינטראקטיבי דורש פדגוגיה אחרת?

יצחק קורן, פתחיה נסיראת, ליאור סולומוביץ', יעל גושן, איברהים אלבדור, נעמי לאלזר

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

מושב ג2 (קרוגר): משאבי למידה פתוחים

יו"ר: ד"ר יכין אפשטיין, האוניברסיטה הפתוחה

השכלה נגישה: עקרונות פעולה לשימוש הוגן ביצירות לצרכי הוראה ומחקר בתחום שמורים דיגיטליים ומקראות דיגיטליות Code of Best Practices)

ניבה אלקין קורן, אורית פישמן אפורי, עמירה דותן, דלית קן דרור

אוניברסיטת חיפה, המסלול האקדמי המכללה למנהל

 

פתיחת אוצרות רוח בעיני הסגל האקדמי

יכין אפשטיין

האוניברסיטה הפתוחה

הניגוד בין פרדיגמת ההוראה האקדמית המעודדת שימוש בידע פתוח לבין העדרה של שיטת הערכה תקפה של ידע זה

עמי וולנסקי, טוביה בקר

אוניברסיטת תל אביב

מושב ג3 (קנבר): מורים, סטודנטים וטכנולוגיות למידה

יו"ר: ד"ר דוד פונדק, המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

נטיות חשיבה של סטודנטים באקדמיה – הפוטנציאל בלמידה בסביבה מתוקשבת

דן בוכניק, גולן כרמי

אוניברסיטת בר אילן

How 'E-Learning Instructors' stimulate 'Active Instruction'?

דוד פונדק, אורית הרשקוביץ, מירי שחם

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

מבחן מבוזר מהימן – מודל התייחסות "דודות" והמצב בשטח

אריאל פרנק

אוניברסיטת בר אילן