תוכנית* כנס מיט"ל 2010

9:30 – 8:30

התכנסות ורישום

11:00 – 9:30

פתיחה וברכות

יו"ר: פרופ' יואב יאיר, האוניברסיטה הפתוחה.

פרופ' מרדכי שחם, יו"ר מיט"ל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הרצאת מפתח

 Prof. Bill Rankin, Abilene University, Texas

11:15 – 11:00

הפסקה

12:55 – 11:15

מושבים מקבילים I 

13:55 – 12:55

ארוחת צהריים

15:15 – 13:55

מושבים מקבילים II ותצוגת פוסטרים

15:30 – 15:15

הפסקה ותצוגת פוסטרים

16:30 – 15:30

מושבים מקבילים III 

16:40 – 16:30

הפסקה ותצוגת פוסטרים

17:30 – 16:40

הרצאת נעילה

פרופ' יורם עשת, האוניברסיטה הפתוחה.

 

 

  ב-29.06.10, היום הקודם לכנס, יערכו סדנאות. נושאים יפורסמו בקרוב.  

 

*התוכנית נתונה לשינויים