ועדת התוכנית

 

פרופ' יואב יאיר

האוניברסיטה הפתוחה

יו"ר ועדת התוכנית

פרופ' מרדכי שחם

מיט"ל, אוניברסיטת בן-גוריון

יו"ר מיט"ל

פרופ' יורם עשת

האוניברסיטה הפתוחה

 

פרופ' עמנואל גרינגרד

שנקר - בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב 

 

פרופ' יהודית בר אילן

אוניברסיטת בר-אילן

 

פרופ' מיקי רונן

מכון טכנולוגי חולון

 

ד"ר אביגיל ברזילי

הטכניון

 

ד"ר אבנר כספי

האוניברסיטה הפתוחה

 

ד"ר סיגל עדן

האוניברסיטה הפתוחה

 

ד"ר יכין אפשטין

האוניברסיטה הפתוחה

 

ד"ר שרונה ט. לוי

אוניברסיטת חיפה

 

ד"ר יוסי אלרן

מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע

 

ד"ר גלעד רביד  

אוניברסיטת בן-גוריון

 

ד"ר דוד פונדק 

אורט בראודה

 

ד"ר ישע סיון

המכללה האקדמית של תל אביב יפו

 

גב' יהודית רם

אוניברסיטת תל-אביב

 

גב' עדנה טל - אלחסיד

האוניברסיטה הפתוחה

 

מר אלי שמואלי

מיט"ל

 

 

ועדת ארגון

 

גב' עדנה טל - אלחסיד             האוניברסיטה הפתוחה                        האוניברסיטה הפתוחה

 

גב' לארה שטיינברג                האוניברסיטה הפתוחה                        האוניברסיטה הפתוחה

 

פרופ' יואב יאיר                     האוניברסיטה הפתוחה                        יו"ר ועדת התכנית, האוניברסיטה הפתוחה

 

גב' דפנה גרינבוים                 האוניברסיטה הפתוחה                        האוניברסיטה הפתוחה

 

מר אלי שמואלי                      מיט"ל                                            מנהל מיט"ל

 

גב' הדס שמע                        מיט"ל                                            מידענית מיט"ל

 

גב' יעל באומהקר                   מיט"ל                                            מיט"ל