הערכת הצעות לכנס מיט"ל 2012
מספר ההצעה
*כותרת ההצעה
*שם המעריך

אנא העניקו ציון לכל אחד ממהיבטים הבאים מ-1 (נמוך ביותר) עד 5 (גבוה ביותר).

*בהירות ההצעה
*רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס
*איכות תיאור תוצאות המחקר ומסקנותיו
*מקוריות וחדשנות
*תיקוף במקורות מידע
*האם לקבל את ההצעה?

אנא הוסיפו הערות והצעות לשיפור ההצעה.
הצעות והערות לשיפור
כאן ניתן להוסיף הערות כקובץ
העלאת הערות בקובץ מצורף