הכנס הארצי השנתי התשיעי של מיט"ל 2011


הגשת המצגות להרצאות לכנס מיט"ל
*שם משפחה
*שם פרטי
*תואר אקדמי
*כותרת ההרצאה
*קובץ מצורף
ציוד הנחוץ להרצאה
אנא כתבו לנו תיאור קצר של עצמכם בעזרתו יציג אתכם ראש המושב שלכם