קול קורא להגשת הצעות לכנס מיט"ל התשיעי -  2011


הכנס הארצי השנתי התשיעי של מיט"ל, על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל, ייערך השנה באוניברסיטת תל אביב, ביום שלישי, כ"ו סיוון תשע"א, 28.6.2011. הכנס הוא מפגש ארצי רב-משתתפים, הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל, ומתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים העומדים בפני העוסקים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובהתוויית כיווני התפתחות לעתיד לבוא בארץ ובעולם. הכנס מהווה הזדמנות מיוחדת במינה למפגש מקצועי של כל המעורבים במעשה ההוראה והלמידה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה. הכנס יכלול הרצאות בנושא שילוב תקשוב בהוראה אקדמית בישראל, תערוכת פוסטרים ומצגות ויום קודם לכן סדנאות.

בראש ועדת התוכנית יעמוד השנה פרופ' רפי נחמיאס (nachmias@post.tau.ac.il), ראש בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. פרטים נוספים אפשר למצוא באתר הכנס: http://meital.iucc.ac.il/conf2011.

חברי הסגל האקדמי וכל המתעניינים

בתקשוב ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ

מוזמנים להגיש הצעות להרצאה בכנס מיט"ל 2011 ולהשתתף בו

 

מטרות הכנס

כנס מיט"ל התשיעי 2011 יעסוק בשאלה כיצד ההוראה האקדמית משתנה בעקבות השימוש בטכנולוגיות מידע, ובהתבוננות ביקורתית בהשפעותיו על סטודנטים, מרצים והמערכת האקדמית בכללותה. הכנס נועד לתרום לקידום ההוראה המקוונת בהשכלה הגבוהה בארץ ולהוות מפגש אינטלקטואלי וחברתי לשותפים בעשייה הטכנו-חינוכית ולאלו השוקלים להצטרף אליה.

הנושא המרכזי השנה

כנס מיט"ל התשיעי יעסוק בלמידה בכל מקום ובכל זמן (Ubiquitous Learning): ביכולת להישאר מקוון בכל עת, ובנגישות למשאבי הלמידה המאפשרת למידה מתמדת במקומות ובזמנים שונים בהתאם לצרכי הלומדים.

 

דגשים נוספים בכנס

1.       עידוד השיח בין כל העוסקים בהוראה אקדמית בסביבות של טכנולוגיות למידה וידע

2.       חיבור קהילה מקצועית של כל המעורבים בהוראה ובלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה

3.       הצגת חידושים, הצלחות ואתגרים בהטמעה ובהפעלה של למידה מתוקשבת בחינוך הגבוה

4.       מאגרים ברשת, פתיחת חומרי לימוד אקדמיים ושיתוף בידע

5.       הפצת חומרים ורעיונות חדשים שפותחו בארץ ובעולם והצגת הנעשה באוניברסיטאות ובמכללות השונות

6.       דיון בטכנולוגית פורצות דרך ובאסטרטגיות להטמעתן במערכת החינוך בהוראה ולמידה

7.       דיון במחקרים על תהליכי למידה בסביבות עתירות טכנולוגיה בחינוך הגבוה

8.       קידום שינויים תרבותיים, פדגוגיים וארגוניים בתפיסה של ההוראה המקוונת בהשכלה הגבוהה

9.       הרחבת קהל המתעניינים בלמידה מתוקשבת בקרב אנשי הסגל האקדמי

 

 

תוכנית הכנס
הכנס יכלול מגוון פעילויות, שייתנו מענה הולם ואיכותי לתחומי העניין של קהל המשתתפים:

§         הרצאות מפתח מוזמנות

§         הרצאות מוצעות

§         תערוכת פוסטרים ומצגות

§         סדנאות

 

קול קורא

ועדת התוכנית מזמינה הצעות להצגה במסגרת כנס מיט"ל התשיעי מסוג: (א) הרצאה (ב) פוסטר או מצגת   (ג) סדנה. להלן פרטים נוספים על כל אחד מהסוגים של תרומה אפשרית בכנס מיט"ל התשיעי.

א.       הרצאות מוצעות (כעשרים דקות להרצאה)

1.       גישות ושיטות ראויות לציון בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה (best practices). נושאים לדוגמה: הפעלת לומדים בקורסים מתוקשבים, עידוד הידודיות בין לומדים ובין לומדים ומרצה, עיצוב סביבה לימודית מקוונת, יישום של פדגוגיות למידה שיתופית, למידה פעילה.

2.       סוגיות בשילוב יישומים טכנולוגיים בלמידה מתוקשבת. לדוגמה: הדגמות, הנפשות, מציאות מדומה, עולמות מדומים, מחוללי מבחנים, יישומי ווב 2.0 כגון ויקי ובלוג.

3.       מחקרים על הוראה ולמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה. לדוגמה: השפעת התקשוב על יעילות הלמידה, היבטים שונים שנמצאו משפיעים על ההוראה והלמידה, הערכת לומדים בקורסים מתוקשבים, שינויים בהוראה ובלמידה. מבוקשים גם מאמרי סקירה (review) על חידושים בתחום הלמידה המתוקשבת בארץ ובעולם.

4.       פרספקטיבה מערכתית/ארגונית על שילוב מערכות הוראה מקוונות (ברמת הקמפוס ו/או הפקולטה). לדוגמה: שתופי פעולה בין/תוך מוסדיים, הכשרת סגל להוראה מתוקשבת, מדיניות מוסדית ואתגרים של מנהלי מערכות למידה, מודלים של עלות-תועלת, ניהול מידע, הפצת ידע.

5.       דו"ח מסכם על תוצרי פרויקטים שמומנו על ידי קרנות המחקר והפיתוח של מיט"ל (ההצעה תוגש באחריות מנהל הפרויקט).

ב.       פוסטרים ומצגות

תערוכה של פוסטרים ושל מצגות. אנו מזמינים הצעות לפוסטרים ולמצגות מקוונות במגוון נושאים הקשורים להוראה ולמידה מתוקשבת בהשכלה הגבוהה. נושאים לדוגמה: יוזמות לשילוב התקשוב בהוראה האקדמית, תוצאות ראשוניות של מחקרים על למידה מתוקשבת, כלים חדשים שפותחו וכדומה. חשוב להדגיש כי ההצגה של הפוסטרים והמצגות מהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הכנס.

ג.        סדנאות

מספר סדנאות ייערכו במסגרת הכנס ביום שלפניו. הסדנאות, שייערכו בכיתות מחשבים, מיועדות לאפשר למשתתפים להתנסות ביישומים חדשים, בגישות הוראה ייחודיות וכדומה. חלק מהסדנאות מוזמנות וליתרתן נשמח לקבל הצעות לסדנאות באיכות גבוהה, שיש בהן מימד של חדשנות פדגוגית וטכנולוגית.

 

פרסום ההצעות ומצגות

ההצעות שתתקבלנה להצגה בכנס יפורסמו באתר הכנס. כמו-כן המצגות תפורסמנה באתר לאחר הכנס.

שיתוף פעולה עם Sloan Consortium

החל מהשנה מתקיים בכנס מיט"ל שיתוף פעולה עם Sloan Consortium. במסגרת שיתוף פעולה זה, תינתן למשתתפי הכנס האפשרות לפרסם באתר  Sloan-C(בשפה האנגלית) את תקצירי ההצעות שיתקבלו. הנחיות לגבי הגשת תקצירים באנגלית תשלחנה במועד מאוחר יותר.

 

עשר הצעות שיבחרו על ידי ועדת התכנית של הכנס יקבלו את האפשרות להרחיב את תקציר ההצעה לכדי מאמר בשפה האנגלית, אשר יתפרסם ב- JALN Journal of Asynchronous Learning Networks של Sloan-C כפרסום מטעם מיט"ל ובהתאם לקריטריונים המקובלים לפרסום.   

קריטריונים כלליים לשיפוט ההצעות

·       רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס

·       איכות ההצעה

·       בהירות ההצעה

·       מקוריות וחדשנות

·       תיקוף במקורות מידע

 

הנחיות להגשת ההצעות

יש להגיש הצעות נפרדות לכל אחד מסוגי התרומה לכנס שפורטו לעיל. ההצעות תוגשנה באמצעות אתר הכנס בלבד בכתובת: http://meital.iucc.ac.il/conf2011/form11.htm. יש להקפיד על הנחיות ההגשה המפורטות להלן.

 

מבנה ההצעה

א.      דף שער

·         שם ההצעה

·         שמות המגישים ושיוכם המוסדי

·         דוא"ל וטלפון של מציג ההצעה בכנס

·         סוג ההרצאה (ראה רשימת סוגים לעיל)

ב.      הצעה

·         שם ההצעה

·         תקציר ההצעה

·         רשימה ביבליוגרפית

·         אם נחוץ, כתובת האתר הנדון בהצעה וסיסמת כניסה

 

עריכת ההצעה

·         לכתיבת ההצעה, על שני חלקיה, יש להשתמש בקובץ תבנית (template), אותו ניתן להוריד מאתר הכנס

·         אורך התקציר לא יעלה על 1,000 מילים (לא כולל רשימה ביבליוגרפית)

·         גופן Arial גודל 12 (כותרות ב- bold)

·         רווח שורה וחצי

·         שוליים: 3 ס"מ מימין, 2 ס"מ לכיוונים האחרים

·         קובץ מסוג Word (2003 או 2007) או מסוג RTF

הגשת ההצעה

·         יש להגיש את ההצעה באמצעות מנגנון ההגשה שנמצא באתר הכנס.

·         בזמן הגשת ההצעה, יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההגשה האלקטרוני באתר הכנס.

 

אתר הכנס

אתר הכנס ישמש לתקשורת בין משתתפי הכנס: להודעות, לוחות זמנים, הגשת ההצעות, תוכנית הכנס, העלאת ההרצאות לשם הצגתן ולפרסומן לאחר הכנס. כתובת האתר היא: http://meital.iucc.ac.il/conf2011

 

לוח זמנים

28.1.11

פרסום קול קורא לכנס מיט"ל השמיני

28.3.11

המועד האחרון להגשת הצעות לכנס

28.4.11

הודעה למציעים על תוצאות שיפוט ההצעות

15.5.11

הגשת תקצירים מעודכנים על ידי המציעים לפרסום באתר הכנס + האפשרות להגיש תקציר באנגלית לאתר Sloan-C

26.6.11

מועד אחרון להגשת מצגות אשר יוצגו במסגרת הכנס

27.6.2011

יום הסדנאות

28.6.2011

כנס מיט"ל התשיעי, אוניברסיטת תל אביב

 

אנו מודים לכם על התעניינותכם, ומקווים לראותכם שותפים לחוויה האינטלקטואלית, התרבותית, והחברתית של כנס מיט"ל התשיעי ב-28/6/2011.

 

פרופ' רפי נחמיאס 

פרופ' מרדכי שחם

אלי שמואלי

nachmias@post.tau.ac.il

shacham@bgu.ac.il

eli@mail.iucc.ac.il

יו"ר ועדת התוכנית

יו"ר מיטל

מנהל מיט"ל