תוכנית* כנס מיט"ל 2010

9:30 – 8:30

התכנסות ורישום

11:00 – 9:30

פתיחה וברכות

יו"ר: פרופ' יואב יאיר, האוניברסיטה הפתוחה.

פרופ' מרדכי שחם, יו"ר מיט"ל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הרצאת מפתח

 

 

  Dr. Bill Rankin, Abilene University, Texas

"Next-Wave Mobility and the Three Ages of Information"

 

11:15 – 11:00

הפסקה ותערוכת פוסטרים

12:55 – 11:15

מושבים מקבילים א  (מצגות)

 

שימושים חדשניים בטכנולוגיות למידה

  א1

סגל ההוראה ושימוש בטכנולוגיות למידה                 

       א2

תהליכי למידה מבוססי טכנולוגיה 

I            

                         

             א3      

כלים ופלטפורמות חדשות                 

                   

 

 א4

13:55 – 12:55

ארוחת צהריים

15:15 – 13:55

מושבים מקבילים ב (מצגות וקטעי וידאו ממושב ב' 1)

 

וידאו, ויזואליזציה וסימולציות בהוראה           

 

ב1

מאגרים, ספרים וקריאה דיגיטלית

 

 

      ב2

תהליכי למידה מבוססי טכנולוגיה II

 

     ב3

מושב פוסטרים

 

 

 

ב4

15:30 – 15:15

הפסקה ותערוכת פוסטרים

16:30 – 15:30                    

מושבים מקבילים ג (מצגות וקטעי וידאו ממושב ג' 1)

 

הטמעת טכנולוגיות במוסד

 

ג1

משאבי למידה פתוחים

                                 

 

ג2

מורים, סטודנטים וטכנולוגיות למידה

 

     ג3

16:40 – 16:30

הפסקה ותערוכת פוסטרים

17:30 – 16:40

יו"ר: מר אלי שמואלי, מיט"ל.

הרצאת נעילה

"קריאה בעידן הדיגיטלי: מה אומר המחקר ומה נותר לחקור?"

פרופ' יורם עשת, האוניברסיטה הפתוחה.

 

 

  ב-29.06.10, היום הקודם לכנס, יערכו סדנאות. לפרטים  

 

*התוכנית נתונה לשינויים