תוכנית* כנס מיט"ל 2011

9:30 – 8:30

התכנסות ורישום

11:00 – 9:30

פתיחה וברכות

יו"ר: פרופ' יואב יאיר, האוניברסיטה הפתוחה.

פרופ' מרדכי שחם, יו"ר מיט"ל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הרצאת מפתח

 Prof. Bill Rankin, Abilene University, Texas

11:15 – 11:00

הפסקה ותערוכת פוסטרים

12:55 – 11:15

מושבים מקבילים א 

שימושים חדשניים בטכנולוגיות למידה

  א1

סגל ההוראה ושימוש בטכנולוגיות למידה                 

       א2

תהליכי למידה מבוססי טכנולוגיה 

I            

                         

             א3      

מושב מחקרי מיט"ל                 

                   

 

 א4

13:55 – 12:55

ארוחת צהריים

15:15 – 13:55

מושבים מקבילים ב

וידאו, ויזואליזציה וסימולציות בהוראה           

 

ב1

מאגרים, ספרים וקריאה דיגיטלית

 

 

      ב2

תהליכי למידה מבוססי טכנולוגיה II

 

     ב3

מושב פוסטרים

 

 

 

ב4

15:30 – 15:15

הפסקה ותערוכת פוסטרים

16:30 – 15:30                    

מושבים מקבילים ג 

הטמעת טכנולוגיות במוסד

 

ג1

משאבי למידה פתוחים

                                 

 

ג2

מורים, סטודנטים וטכנולוגיות למידה

 

     ג3

16:40 – 16:30

הפסקה ותערוכת פוסטרים

17:30 – 16:40

הרצאת נעילה

פרופ' יורם עשת, האוניברסיטה הפתוחה.

 

  ב-29.06.10, היום הקודם לכנס, יערכו סדנאות. נושאים יפורסמו בקרוב.  

 

*התוכנית נתונה לשינויים