הכנס הארצי השנתי התשיעי של מיט"ל 2011


ההשתתפות בכנס מיט"ל השמיני הינה בתשלום של 100 שקלים (50 שקלים לסטודנטים). התשלום כולל את ספר הכנס וארוחת צהריים.
שם משפחה
*שם פרטי
*תואר אקדמי
דואר אלקטרוני
*טלפון
מוסד אקדמי\מקום עבודה