ועדת תכנית

 

פרופ' רפי נחמיאס

אוניברסיטת תל אביב

יו"ר ועדת התוכנית

פרופ' מרדכי שחם

מיט"ל, אוניברסיטת בן-גוריון

יו"ר מיט"ל

פרופ' יואב יאיר

האוניברסיטה הפתוחה

 

פרופ' יהודית בר אילן         

אוניברסיטת בר-אילן

 

פרופ' מיקי רונן

מכון טכנולוגי חולון

 

ד"ר דוד פונדק

מכללת אורט בראודה

 

ד"ר אביגיל ברזילי

הטכניון

 

ד"ר ענת כהן

אוניברסיטה תל אביב

 

ד"ר יכין אפשטיין

המרכז לטכנולוגיה חינוכית

 

ד"ר שרונה ט. לוי

אוניברסיטת חיפה

 

ד"ר יוסי אלרן

מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון ויצמן למדע

 

ד"ר גלעד רביד

אוניברסיטת בן-גוריון

 

ד"ר ישע סיון

האקדמית - המכללה של תל-אביב יפו

 

ד"ר אורית צייכנר

אוניברסיטת בר אילן

סמינר הקיבוצים

 

מר אלי שמואלי

מיט"ל

מנהל מיט"ל

ועדת ארגון

 

גב' יהודית רם

אוניברסיטת תל אביב

 

מר אלי שמואלי

מיט"ל

מנהל מיט"ל

גב' לאורה הדס

מיט"ל