הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל 2012

הכנס הארצי השנתי העשירי של מיט"ל, על שם פרופ' נחמיה לבציון ז"ל, ייערך השנה בקמפוס אוניברסיטת תל אביב, ביום שלישי, כ"ו סיוון תשע"א, 28.6.2012. הכנס הוא מפגש ארצי רב משתתפים הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט"ל. הכנס יתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים הקיימים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובסימון כיווני התפתחות לעתיד לבוא בארץ ובעולם. הכנס מהווה הזדמנות מיוחדת במינה למפגש מקצועי של כל המעורבים במעשה ההוראה והלמידה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה. הכנס יכלול הרצאות בנושא שילוב תקשוב בהוראה אקדמית בישראל, תערוכת פוסטרים ומצגות ויום קודם לכן סדנאות. חברי הסגל האקדמי וכל המתעניינים בתקשוב ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ מוזמנים להשתתף בכנס.

 

בראש ועדת התוכנית עומד השנה פרופ' רפי נחמיאס (nachmias@post.tau.ac.il), ראש בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. הרצאת המפתח בכנס "Online Education - Lessons Learned, Promises to Keep" תנתן על-ידי Dr. Frank Mayadas, יועץ בכיר ומנהל תכניות ללמידה בכל מקום ובכל זמן בקרן אלפרד פ. סלואן.